Atrás

Informació sobre serveis mínims en relació a la vaga general a Catalunya del 8 de novembre

Informació sobre serveis mínims en relació a la vaga general a Catalunya del 8 de novembre
08 Nov
2017

 08 / 11 / 2017

 09:00

Com a conseqüència de la vaga general a Catalunya, convocada per la Intersindical-CSC del 8 de novembre de 2017,  i d'acord amb el Reial Decret 58/1994, de 21 de gener, pel qual es garanteix la prestació dels serveis portuaris essencials de la competència de Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries, el Port de Tarragona complirà amb els serveis essencials, que són els següents:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles així com per garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

 Els imprescindibles per garantir el desenvolupament normal del tràfic de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en la Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més a més, han de quedar garantits els serveis a la resta de vaixells de passatge que tinguin prevista escala al port.

​ El personal mínim imprescindible per garantir el desenvolupament de les operacions que afectin a les mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, quan la permanència al port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. De la mateixa manera, el personal d'estiba i desestiba necessari per a moviment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarratge, estiba i desestiba, necessaris per garantir els serveis mínims establerts pel transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així el requereixen. En tot cas, aquests serveis hauran de donar-se als vaixells de passatge que tinguin prevista escala al port.

 El 50% de l'embarcament i desembarcament dels vehicles nous.

 Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a la correcta realització dels serveis mínims establerts.

 

Propers esdeveniments fires i jornades

Dijous 23 Novembre 2017
Divendres 24 Novembre 2017
00:00 - 00:00
Mediterranean Workshop - Regional Hub Challenge
Sala d'actes de l'Autoritat Portuària de Tarragona. Primera Planta

Divendres 1 Desembre 2017
Divendres 1 Desembre 2017
09:00 - 14:00
V Jornades de Dret Portuari de Tarragona
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona (ICAT)

Avís de circulació


No hi ha esdeveniments previstos

 

  Ajudeu-nos a millorar

      Heu trobat alguna incidència? 

                Aviseu-nos