Port Tarragona creix durant el mes de maig

Port Tarragona creix durant el mes de maig
03 Jul
2024

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Els líquids a doll i els sòlid a lloure encapçalen les xifres de creixement

El moviment de vaixells que van fer escala als molls tarragonins també han augmentat igual que les entrades i sortides de les instal·lacions portuàries

El Port de Tarragona ha assolit bons resultats durant el mes de maig de 2024 respecte al mateix mes de l’any passat,, destacant-se per un increment significatiu en diverses categories de tràfic. El sòlids a lloure han estat el grup de mercaderies que més ha crescut respecte l’any anterior amb els cereals, pinsos i farines al capdavant. Els líquids a doll també han tingut un important creixement i és el grup amb més moviment en xifres absolutes.

El mes de maig ha estat un bon període pels molls tarragonins amb els tres grans grups de mercaderies amb xifres positives de creixement. El líquids a doll han mogut durant els dies de maig 1.919.949 tones, un 15% més que durant el mateix període de 2023. Els derivats dels productes petrolífers, els químics i biocombustibles han estat les mercaderies amb més moviment.

El sòlids a lloure, el grup amb una pujada més destacada amb un 17,9%, ha estat gràcies a l’increment d’importacions de cereals, pinsos i farines en un 30,6% respecte el mateix mes de l’any anterior.  La càrrega general també ha viscut un increment, que tot i ser del 2%, trenca una tendència negativa dels últims mesos.

Un mes positiu

El tràfic marítim total ha mogut durant el mes de maig 2.883.481 tones, un 15,8% més respecte el mes de maig de 2023 quan en va moure 2.490.017.

Durant el mes de maig de 2024, el moviment de vaixells al Port de Tarragona també ha augmentat un 12,3% respecte al mateix període de l'any anterior, passant de 203 a 228 vaixells.

Pel que fa als accessos terrestres, s'ha observat un creixement en l'entrada i sortida de vehicles pel Port de Tarragona. L’Eix Transversal va registrat 91.192 entrades i 93.358 sortides, mentre que els accessos de Reus i Llevant van registrar 19.510 entrades i 17.816 sortides, amb una variació positiva del 14,4%.

Augment del tràfic de creuers

El tràfic de creuers ha mantingut una presència significativa, amb un increment del nombre d'escales i creuristes durant els dos primers mesos amb activitat de l’any. Aquest sector contribueix no només al tràfic portuari sinó també a l'economia local a través del turisme.

Durant el mes d’abril i maig han visitat el Port de Tarragona 20 creuers que han portat 29.945 creueristes. Aquestes dades suposen un increment del 51,5% de creuristes respecte el mateix període de l’any anterior i un 33,3% de creuers.

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona