El Port consolida l'ocupació de la darrera propietat i obre el camí per a la restauració dels Prats d'Albinyana de la Pineda

El Port consolida l'ocupació de la darrera propietat i obre el camí per a la restauració dels Prats d'Albinyana de la Pineda
09 Nov
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

L'accés a la darrera finca expropiada és el darrer obstacle que calia superar per executar les obres de restauració d'aquest espai de la Xarxa Natura 2000.

Xarxa Natura 2000 té una extensió total de 37,78 hectàrees on el Port de Tarragona durà a terme la recuperació de l’entorn natural i la millora i potenciació dels hàbitats naturals associats

El Port de Tarragona consolida l’expropiació de la darrera finca per a poder fer els treballs previstos en el projecte «Restauració i ordenació de la zona dels Prats d’Albinyana». Aquest projecte és una mesura compensatòria dels Plans Especials de la ZAL i del Pla Director d’infraestructures 2015-2035 del Port de Tarragona on està inclòs el projecte de la Xarxa Natura 2000. L’execució de les obres previstes al projecte requeria l’expropiació de dotze finques. Una de les finques ha hagut de requerir auxili judicial per part del Port de Tarragona i, mitjançant sentència judicial del passat 10 d’octubre s’autoritzà, al Port de Tarragona, a fer entrada a la finca a partir del 9 de novembre d’aquest 2023

Per a fer efectiva l'ocupació, es comptaran amb diferents equips i maquinària per deixar lliure d'elements la finca i, que estigui preparada per a l'execució de les futures obres. Amb aquest pas, ja s'hauran ocupat totes les finques i es podran realitzar els treballs previstos en el projecte «Restauració i ordenació de la zona dels Prats d’Albinyana», obra que ja es troba en fase de licitació. El Port Tarragona preveu que a finals d’any es tingui resolta l’adjudicació de les obres del projecte de restauració.

Recorregut

L'Autoritat Portuària de Tarragona ha estat treballant en l’expropiació de diverses finques en la zona de la Xarxa Natura 2000, per tal de poder fer els treballs previstos en el projecte ‘Restauració i ordenació de la zona dels Prats d’Albinyana’. Aquest projecte de restauració compren uns espais al costat de la ZAL del Port de Tarragona, on es troba una zona natural de gran valor mediambiental i paisatgístic integrat en la Xarxa Natura 2000, els Prats d’Albinyana, dins del terme municipal de Vila-seca amb una extensió total de 37,78 hectàrees de superfície total.

El Port de Tarragona, d’acord amb l’Estudi Ambiental Estratègic, portarà a terme un projecte de restauració, que consistirà en la recuperació de l’entorn natural i la recuperació, millora i potenciació dels hàbitats naturals associats.

Per poder dur a terme l'execució de les obres, el Port requeria l'expropiació prèvia de 12 finques. Les fites principals de tot el procés han estat:

• A l'acord de govern GOV/130/2021, de 7 de setembre es declara d'interès social, a efectes d'expropiació forçosa, el projecte constructiu de la ‘Restauració i ordenació de la zona dels Prats d'Albinyana’, al terme municipal de Vila-seca.

• A l'acord de govern GOV/107/2022, de 24 de maig, es declara urgent l'ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació del projecte constructiu de la ‘Restauració i ordenació de la zona d’Els Prats d'Albinyana’, promogut per l'Autoritat Portuària de Tarragona, al terme municipal de Vila-seca.

• Al mes de juny del 2022 es va procedir a l'aixecament de les actes prèvies d'ocupació de les 12 finques afectades pel procés d'expropiació forçosa.

• Entre els mesos de novembre de 2022 i gener de 2023 es van estendre les actes d'ocupació de les finques, procedint al pagament corresponent de la indemnització corresponent.

• Una de les finques ha hagut de requerir auxili judicial per part del Port de Tarragona per aconseguir oficialment l’expropiació i, per tant, aquest fet va endarrerir l’inici de tot el projecte.

• Mitjançant sentència judicial el 10 d’octubre de 2023 s’autoritzà, al Port de Tarragona, a fer entrada a la darrera finca necessària per començar amb el projecte de restauració, expropiació que es fa efectiva a partir del 9 de novembre de 2023.

Desenvolupament de la Xarxa Natura 2000

El Port desenvoluparà 3 tipus d’actuacions. La primera consistirà en la construcció d’una llacuna de 107.700 metres quadrats amb una illa de 26.990 metres quadrats i la creació d’un bosc de ribera voltejant la llacuna amb una connexió amb la platja existent. A més, s’ha procedit al desviament del canal de drenatge de la A-7 que estava situat dins de la zona protegida Xarxa Natura 2020.

La segona línia d’actuacions té relació amb l’antiga vil·la romana de Cal·lípolis. Les accions de consolidació arqueològica d’aquest conjunt patrimonial, començat per una neteja i eliminació superficial del paviment dels camins que creuen el jaciment, la consolidació de les estructures existents, etc. es va finalitzar aquest any 2023.

La tercera i darrera línia d’actuació és la instal·lació de serveis viaris interns com, per exemple, la projecció de camins, miradors faunístics i passarel·les.

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona