El Port consolida l'ocupació de la darrera propietat i obre el camí per a la restauració dels Prats d'Albinyana de la Pineda

El Port consolida l'ocupació de la darrera propietat i obre el camí per a la restauració dels Prats d'Albinyana de la Pineda
09 Nov
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

L'accés a la darrera finca expropiada és el darrer obstacle que calia superar per executar les obres de restauració d'aquest espai de la Xarxa Natura 2000.

Xarxa Natura 2000 té una extensió total de 37,78 hectàrees on el Port de Tarragona durà a terme la recuperació de l’entorn natural i la millora i potenciació dels hàbitats naturals associats

El Port de Tarragona consolida l’expropiació de la darrera finca per a poder fer els treballs previstos en el projecte «Restauració i ordenació de la zona dels Prats d’Albinyana». Aquest projecte és una mesura compensatòria dels Plans Especials de la ZAL i del Pla Director d’infraestructures 2015-2035 del Port de Tarragona on està inclòs el projecte de la Xarxa Natura 2000. L’execució de les obres previstes al projecte requeria l’expropiació de dotze finques. Una de les finques ha hagut de requerir auxili judicial per part del Port de Tarragona i, mitjançant sentència judicial del passat 10 d’octubre s’autoritzà, al Port de Tarragona, a fer entrada a la finca a partir del 9 de novembre d’aquest 2023

Per a fer efectiva l'ocupació, es comptaran amb diferents equips i maquinària per deixar lliure d'elements la finca i, que estigui preparada per a l'execució de les futures obres. Amb aquest pas, ja s'hauran ocupat totes les finques i es podran realitzar els treballs previstos en el projecte «Restauració i ordenació de la zona dels Prats d’Albinyana», obra que ja es troba en fase de licitació. El Port Tarragona preveu que a finals d’any es tingui resolta l’adjudicació de les obres del projecte de restauració.

Recorregut

L'Autoritat Portuària de Tarragona ha estat treballant en l’expropiació de diverses finques en la zona de la Xarxa Natura 2000, per tal de poder fer els treballs previstos en el projecte ‘Restauració i ordenació de la zona dels Prats d’Albinyana’. Aquest projecte de restauració compren uns espais al costat de la ZAL del Port de Tarragona, on es troba una zona natural de gran valor mediambiental i paisatgístic integrat en la Xarxa Natura 2000, els Prats d’Albinyana, dins del terme municipal de Vila-seca amb una extensió total de 37,78 hectàrees de superfície total.

El Port de Tarragona, d’acord amb l’Estudi Ambiental Estratègic, portarà a terme un projecte de restauració, que consistirà en la recuperació de l’entorn natural i la recuperació, millora i potenciació dels hàbitats naturals associats.

Per poder dur a terme l'execució de les obres, el Port requeria l'expropiació prèvia de 12 finques. Les fites principals de tot el procés han estat:

• A l'acord de govern GOV/130/2021, de 7 de setembre es declara d'interès social, a efectes d'expropiació forçosa, el projecte constructiu de la ‘Restauració i ordenació de la zona dels Prats d'Albinyana’, al terme municipal de Vila-seca.

• A l'acord de govern GOV/107/2022, de 24 de maig, es declara urgent l'ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació del projecte constructiu de la ‘Restauració i ordenació de la zona d’Els Prats d'Albinyana’, promogut per l'Autoritat Portuària de Tarragona, al terme municipal de Vila-seca.

• Al mes de juny del 2022 es va procedir a l'aixecament de les actes prèvies d'ocupació de les 12 finques afectades pel procés d'expropiació forçosa.

• Entre els mesos de novembre de 2022 i gener de 2023 es van estendre les actes d'ocupació de les finques, procedint al pagament corresponent de la indemnització corresponent.

• Una de les finques ha hagut de requerir auxili judicial per part del Port de Tarragona per aconseguir oficialment l’expropiació i, per tant, aquest fet va endarrerir l’inici de tot el projecte.

• Mitjançant sentència judicial el 10 d’octubre de 2023 s’autoritzà, al Port de Tarragona, a fer entrada a la darrera finca necessària per començar amb el projecte de restauració, expropiació que es fa efectiva a partir del 9 de novembre de 2023.

Desenvolupament de la Xarxa Natura 2000

El Port desenvoluparà 3 tipus d’actuacions. La primera consistirà en la construcció d’una llacuna de 107.700 metres quadrats amb una illa de 26.990 metres quadrats i la creació d’un bosc de ribera voltejant la llacuna amb una connexió amb la platja existent. A més, s’ha procedit al desviament del canal de drenatge de la A-7 que estava situat dins de la zona protegida Xarxa Natura 2020.

La segona línia d’actuacions té relació amb l’antiga vil·la romana de Cal·lípolis. Les accions de consolidació arqueològica d’aquest conjunt patrimonial, començat per una neteja i eliminació superficial del paviment dels camins que creuen el jaciment, la consolidació de les estructures existents, etc. es va finalitzar aquest any 2023.

La tercera i darrera línia d’actuació és la instal·lació de serveis viaris interns com, per exemple, la projecció de camins, miradors faunístics i passarel·les.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona