Port Tarragona instal·la nou enllumenat a l’esplanada d’Hidrocarburs

Port Tarragona instal·la nou enllumenat a l’esplanada d’Hidrocarburs
21 Mar
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

L’obra ha consistit en la col·locació de 106 fanals amb tecnologia LED

La instal·lació contribueix a l’aposta d’energia neta 100% i l’eliminació de la petjada de carboni

El Port de Tarragona està duent a terme l'obra de l'enllumenat públic dels vials de trànsit rodat de l’esplanada d'Hidrocarburs, amb un pressupost d'inversió de 689.236, 48 euros i un termini d'execució de quatre mesos. L’obra per a la col·locació de 106 fanals LED està previst que finalitzi a finals d'aquest mes de març. L'empresa tarragonina contractista de l'obra és BOSIR SL.

Les persones responsables d’infraestructures i conservació del Port de Tarragona van considerar necessària la instal·lació d’un nou enllumenat dels vials de la zona d’emmagatzematge d’hidrocarburs, així com l'entrada a aquest espai. L’ enllumenat públic millorarà la seguretat de les instal·lacions a esplanada d’Hidrocarburs on es concentren les activitats de sis empreses del sector químic i d'hidrocarburs: Basf, Dow, IQOXT, Vopak-Terquimsa, Tepsa i Euronergo.

El projecte s'ha dut a terme seguint els criteris d'eficiència energètica que imposa el Port de Tarragona a totes les instal·lacions i infraestructures que són de la seva competència. S'han col·locat 106 bàculs de fanal amb lluminària LED de baix consum. Les lluminàries que se instal·len estan muntades en columnes de vial de 12 metres, amb braços de 2 metres. El projecte inclou les quatre xarxes d'enllumenat públic de viaris previstes, partint del nou quadre de distribució situat en nínxol adjacent a la caixa general de protecció existent.

El projecte inclou les canalitzacions, les fonamentacions de les columnes, la línia elèctrica i el muntatge de columnes i bàculs. A més, es realitza també un prisma auxiliar de comunicacions de fibra per a usos de l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT).

Descarbonització

La instal·lació d’aquest nou sistema d’enllumenat permetrà realitzar un important estalvi econòmic i energètic i, paral·lelament, també suposarà un pas endavant més cap a la descarbonització ja que aquesta actuació suposarà la reducció de la petjada de carboni.

Les polítiques sostenibles del Port Tarragona contemplen que tot el sistema d’enllumenat públic, a les instal·lacions portuàries, tenen una emissió 0 de CO2, i es disposa d’un contracte de subministrament amb la garantia d’origen GdO que avala l’origen 100% de fons renovables

L’actuació de caràcter mediambiental, ve emmarcada dins del capítol 2 del Pla de Sostenibilitat – Agenda 2030 del Port Tarragona, sota el títol ‘Creixement Sostenible’. El tercer objectiu d’aquest eix ‘Renovació enllumenat públic amb la instal·lació de LEDS’ estableix els indicadors necessaris per assolir l’objectiu del Pla. Una reducció del consum elèctric de l’enllumenat públic i la reducció d’ones de CO2 procedents del consum d’electricitat. El Port continua desplegant el seu Pla de Sostenibilitat per reduir el seu impacte ambiental al territori durant la dècada 2020-2030, un pla viu i un ferm compromís amb l’entorn.

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona