Port Tarragona instal·la nou enllumenat a l’esplanada d’Hidrocarburs

Port Tarragona instal·la nou enllumenat a l’esplanada d’Hidrocarburs
21 Mar
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

L’obra ha consistit en la col·locació de 106 fanals amb tecnologia LED

La instal·lació contribueix a l’aposta d’energia neta 100% i l’eliminació de la petjada de carboni

El Port de Tarragona està duent a terme l'obra de l'enllumenat públic dels vials de trànsit rodat de l’esplanada d'Hidrocarburs, amb un pressupost d'inversió de 689.236, 48 euros i un termini d'execució de quatre mesos. L’obra per a la col·locació de 106 fanals LED està previst que finalitzi a finals d'aquest mes de març. L'empresa tarragonina contractista de l'obra és BOSIR SL.

Les persones responsables d’infraestructures i conservació del Port de Tarragona van considerar necessària la instal·lació d’un nou enllumenat dels vials de la zona d’emmagatzematge d’hidrocarburs, així com l'entrada a aquest espai. L’ enllumenat públic millorarà la seguretat de les instal·lacions a esplanada d’Hidrocarburs on es concentren les activitats de sis empreses del sector químic i d'hidrocarburs: Basf, Dow, IQOXT, Vopak-Terquimsa, Tepsa i Euronergo.

El projecte s'ha dut a terme seguint els criteris d'eficiència energètica que imposa el Port de Tarragona a totes les instal·lacions i infraestructures que són de la seva competència. S'han col·locat 106 bàculs de fanal amb lluminària LED de baix consum. Les lluminàries que se instal·len estan muntades en columnes de vial de 12 metres, amb braços de 2 metres. El projecte inclou les quatre xarxes d'enllumenat públic de viaris previstes, partint del nou quadre de distribució situat en nínxol adjacent a la caixa general de protecció existent.

El projecte inclou les canalitzacions, les fonamentacions de les columnes, la línia elèctrica i el muntatge de columnes i bàculs. A més, es realitza també un prisma auxiliar de comunicacions de fibra per a usos de l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT).

Descarbonització

La instal·lació d’aquest nou sistema d’enllumenat permetrà realitzar un important estalvi econòmic i energètic i, paral·lelament, també suposarà un pas endavant més cap a la descarbonització ja que aquesta actuació suposarà la reducció de la petjada de carboni.

Les polítiques sostenibles del Port Tarragona contemplen que tot el sistema d’enllumenat públic, a les instal·lacions portuàries, tenen una emissió 0 de CO2, i es disposa d’un contracte de subministrament amb la garantia d’origen GdO que avala l’origen 100% de fons renovables

L’actuació de caràcter mediambiental, ve emmarcada dins del capítol 2 del Pla de Sostenibilitat – Agenda 2030 del Port Tarragona, sota el títol ‘Creixement Sostenible’. El tercer objectiu d’aquest eix ‘Renovació enllumenat públic amb la instal·lació de LEDS’ estableix els indicadors necessaris per assolir l’objectiu del Pla. Una reducció del consum elèctric de l’enllumenat públic i la reducció d’ones de CO2 procedents del consum d’electricitat. El Port continua desplegant el seu Pla de Sostenibilitat per reduir el seu impacte ambiental al territori durant la dècada 2020-2030, un pla viu i un ferm compromís amb l’entorn.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona