El Port de Tarragona finalitza les obres de millora del paviment dels carrils d’accés de l’Eix Transversal

El Port de Tarragona finalitza les obres de millora del paviment dels carrils d’accés de l’Eix Transversal
20 Sep
2022

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

L’actuació va començar el 30 de maig i finalitza al llarg d’aquesta setmana, on es duen a terme els darrers repasos

Les obres s’han dut a terme per fases per tal que l’entrada i sortida per l’Eix Transversal causés el mínim de molèsties al trànsit de vehicles

La gran quantitat de trànsit pesat i la intensitat del trànsit d’altres vehicles, pel vial principal d’entrada i sortida de mercaderia en camió, van fer necessària la intervenció

Es tracta d’una obra que s’ha executat essencialment com estava previst amb un pressupost 141.313,88 €, iva exclòs

Aquesta setmana finalitza la intervenció de millora del paviment de l’Eix Transversal. Una obra que va començar el 30 de maig de 2022, amb un pressupost de 141.313,88 € (IVA exclòs), i que s’ha executat, tal com estava previst, en catorze setmanes.

Durant aquests darrers dies l’equip encarregat de la millora està duent a terme els darrers repassos.

Atesa la importància del trànsit diari que passa a través de les casetes de control d’accés, l’equip d’Infraestructures del Port, va decidir executar l’obra per fases.

L’Eix transversal consta de vuit carrils d’entrada i sortida (un dels carrils ja va ser d’una prova pilot de paviment fa uns en mesos). Cada fase ha incidit en un sol carril; per tant, la millora d’aquest accés ha permès que funcioni amb normalitat generant el mínim de molèsties.

Cada fase ha tingut una durada de dues setmanes per carril, d’aquí que el període total d’execució hagin estat les catorze setmanes esmentades anteriorment. Els treballs han consistit en la demolició del paviment existent, l'excavació necessària, refí i compactació del llast artificial ZA32 existent, compactada al 100% del Proctor modificat i l'estès d'una capa de formigó HF-4,5 de 35 cm de gruix convenientment curada i amb els talls de dilatació i tractament de la junta amb una cadència aproximada de 5 per 5 metres.

Les dades acumulades d’entrades i sortides al Port de Tarragona fins al 19 de setembre de 2022, registren un total de 2.307.807 moviments de vehicles, dels quals 1.376.714 han estat moviments d’entrada i sortida per l’Eix Transversal, el gairebé 60% total, fet que evita que el trànsit pesat passi per l’interior urbà.

Justificació de la intervenció

És important recordar que la gran quantitat de trànsit pesat i la intensitat del trànsit d’altres vehicles, pel vial principal d’entrada i sortida de mercaderia en camió, l’Eix Transversal, van fer necessària la intervenció.

El Port Tarragona és una infraestructura logística clau amb una alta capacitat i ocupació que genera una gran quantitat de trànsit pesat i, per tant, els requisits sobre el paviment són molt exigents. Des de fa un temps el manteniment dels espais portuaris han estat un dels objectius de millora del port i es treballa per augmentar la durabilitat dels paviments que formen part de tot el recinte portuari. El paviment de formigó que es troba ubicat entre les casetes de la duana de l’Eix Transversal, kilòmetre zero de l’A-27, presentava inicis de fatiga i el Port ha volgut actualitzar i millorar l’espai més important per on entra i surt tot el trànsit pesat

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona