Programme of events

Ojos negros - Sessions Vermut

   Sunday, 8. December 2019, 12:00

 

Teatret3.jpg

 

Sessions Vermut - Ojos negros

Els dies fes­tius i el cap de set­mana, els espec­ta­dors podran gau­dir de ses­si­ons de cinema i en aca­bar podran fer un ver­mut, inclòs al preu de l’entrada.

Director Marta Lallana i Ivet Castelo
País Espanya // Idioma VO Castellà Sub. Anglès // Year 2019 // Duration 67'
Cast Alba Alcaine, Julia Lallana, Anna Sabaté

La Paula, una noia de 14 anys, ha de pas­sar l’estiu al poble, amb la seva tia i la seva àvia als que tot just coneix. Allà des­co­breix les ten­si­ons fami­li­ars que es des­ta­pen arran de la malal­tia de la seva àvia. Men­tre intenta esca­par d’aquesta atmos­fera asfi­xi­ant, coneix a Alícia, una noia de la seva edat amb qui esta­bleix una intensa amis­tat. Al fina­lit­zar l’estiu, la Paula intuirà el que sig­ni­fica fer-se gran.

Una par­ti­cu­lar coming of age que té els seus prin­ci­pals vir­tuts en el que el defi­neix: un tre­ball de fi de car­rera d’unes direc­to­res novells. La seva capa­ci­tat d’obser­vació la rea­li­tat, la par­ti­ci­pació (i inter­ferència) en aquesta, i l’espon­taneïtat de la història en la qual l’ado­les­cent Paula es fa gran durant un estiu que ini­ci­al­ment sem­blava inter­mi­na­ble.

La pel·lícula és una mos­tra que el Labo­ra­tori Pri­mer Test del Fes­ti­val REC és un punt d’aco­llida de jove talent.

Biz­naga de Plata al Fes­ti­val de Màlaga

 

 

   Què és?

Els dies fes­tius i el cap de set­mana, els espec­ta­dors podran gau­dir de ses­si­ons de cinema i en aca­bar podran fer un ver­mut, inclòs al preu de l’entrada.

El Teatret del Serrallo

+ info
 

Location 

El Teatret
Carrer Trafalgar, 25
Tarragona
Catalunya
43004
Espanya
977 259 400
http://www.porttarragona.cat/ca/port-i-ciutat/teatret-del-serrallo

 

 

 

 

id: 944

 

 

Traffic warning

6 July 2022
9 July 2022
20:00 - 23:45
Tall de trànsit rodat: 30è CONCURS INTERNACIONAL DE FOCS ARTIFICIALS
22 July 2022
22 July 2022
Arribada creuer
Km. 0

Next cultural events of Port & City

5 May 2022
3 July 2022
Exposició 'Límits' de Roser Oduber
Tinglado 1
3 June 2022
3 July 2022
Exposició 'Traqueals industrials i l'orgànic cinetisme hiperparabòlic lumínic' de Manuel Alcalá Sánchez
Refugi 1
1 July 2022
21 August 2022
Exposició Fotoperiodisme Premi Mañé i Flaquer
Tinglado 2
4 July 2022
3 October 2022
Inscripcions a PortAutors/es 2022
El Teatret
6 July 2022
9 July 2022
20:00 - 23:45
Tall de trànsit rodat: 30è CONCURS INTERNACIONAL DE FOCS ARTIFICIALS
9 July 2022
9 July 2022
Les havaneres del Port
Pèrgola Serrallo
14 July 2022
14 July 2022
19:00 - 20:00
Coneix les havaneres des de la mar