Back

El Port de Tarragona acull la primera operativa de creuers com a port base amb el ‘Viking Sea’

El Port de Tarragona acull la primera operativa de creuers com a port base amb el ‘Viking Sea’
05 Sep
2016

El Port de Tarragona va rebre el creuer ‘Viking Sea’, aquest cap de setmana, en la que és la primera operativa com a port base (home port). El vaixell va atracar a la terminal de creuers, ubicada al dic de Llevant, a les 12h de la nit del dissabte 3 de setembre i amb 900 passatgers a bord, principalment nord-americans. Així, el Port de Tarragona és el port de destí final de la ruta d’aquest creuer pel Mediterrani.

Un cop el creuer va atracar al Port de Tarragona, els passatgers van desembarcar durant la nit del mateix dissabte. El matí següent, el diumenge 4 de setembre, uns altres 900 passatgers van embarcar al ‘Viking Sea’ per iniciar la ruta pels ports mediterranis. El creuer va estar atracat al Port de Tarragona durant tot el diumenge, de manera que els creueristes van disposar de tot el dia per visitar el territori de manera lliure, o bé utilitzar l’autobús que estarà disponible a peu de moll i que els va transportar des de la terminal fins la ciutat. El vaixell va salpar des del Port de Tarragona a la matinada del mateix diumenge.

El ‘Viking Sea’ és un creuer de luxe de la companyia Viking Cruises  i amb capacitat per a 930 passatgers a bord. Construït aquest 2016, el vaixell té una eslora de 228 metres, un cala màxim de 6,30 metres i una mànega de 28,20 metres.

Després de quasi quatre anys d’intens treball en la línia de captar creuers, el Port de Tarragona es consolida com un destí d’escala de creuers al Mediterrani i aquest cap de setmana serà, per primera vegada, port base (port d’inici i de destí del recorregut de creuer pel Mediterrani).

Amb l’operativa d’aquest cap de setmana el Port de Tarragona inicia una nova línia de treball en el marc de l’estratègia per captar creuers.

La meta del Port de Tarragona és poder ser posicionats com a 'home port' perquè genera unes logístiques diferents amb un moviment de l'economia que resulta enriquidor pel territori. Operar com a port base suposa una logística i obre un nínxol de mercat molt diferents a fer-ho com a port d'escala. 

 

Social Media

Markets and conferences

Thursday 17 October 2019
Friday 18 October 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Tuesday 22 October 2019
Thursday 24 October 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

Traffic warning

18 October 2019
18 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
20 October 2019
20 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
22 October 2019
22 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
25 October 2019
25 October 2019
Arribada creuer
Km. 0

 

  Help us to improve

      Have you found any incidences?

                Let us know

   

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.