12 empreses del Port de Tarragona sol·liciten l’ampliació dels terminis sobre 15 concessions

12 empreses del Port de Tarragona sol·liciten l’ampliació dels terminis sobre 15 concessions
10 Jul
2015

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

En resposta a l'oportunitat legislativa que presenta l'última modificació de la Ley de Puertos y la Marina Mercante, de juliol del 2014, que permet ampliar els terminis de les concessions fins a un màxim de 50 anys a canvi de desenvolupar noves inversions, un total de 12 empreses concessionàries del Port de Tarragona han sol·licitat ampliar els terminis inicials sobre 15 concessions i amb un compromís d'inversió privada de 43 milions d'euros.
Aquesta última modificació de la Ley de Puertos preveu equiparar els terminis de les concessions amb els països europeus. D'aquesta manera, es permet una ampliació de les concessions administratives de domini públic portuari fins a un màxim de 50 anys, mentre que abans de juliol del 2014 el termini màxim era de 35 anys. Aquesta norma, doncs, permet que a canvi de que les empreses desenvolupin noves inversions puguin incrementar els seus terminis concessionals originals presentant les corresponents sol·licituds a l'Autoritat Portuària. El termini per presentar-les va acabar el passat dilluns 6 de juliol.
Durant aquests dotze mesos (des de juliol 2014 fins juliol 2015) el Port de Tarragona ha rebut un total de 15 peticions de 12 empreses que operen a la infraestructura portuària. En els propers mesos l'Autoritat Portuària de Tarragona tramitarà el procediment per determinar l'ampliació dels terminis de les concessions que corresponguin a les inversions compromeses, un total de 43 milions d'euros.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona