El Port de Tarragona registra un increment de quasi el 10% amb un moviment de 13,3 milions de tones fins el mes de maig

El Port de Tarragona registra un increment de quasi el 10% amb un moviment de 13,3 milions de tones fins el mes de maig
30 Jun
2015

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

El Port de Tarragona ha mogut durant els cinc primers mesos de l'any un total de 13,3 milions de tones; un 9,9% més que en el mateix període de l'any anterior. Els líquids a doll (productes petrolífers, derivats, productes químics...), un dels principals tràfics del Port de Tarragona, són els que han experimentat un creixement més significatiu (+16,9%) aconseguint gairebé els 9 milions de tones mogudes en cinc mesos. Entre gener i maig de l'any anterior es van moure 7,6 milions de tones de líquids a doll.
 
El moviment de mercaderies del sector energètic augmenten un 15,2%
Durant els cinc primers mesos de l'any les terminals portuàries han manipulat 9,6 milions de tones de productes energètics (són principalment carbó, productes petrolífers, derivats i productes químics), un 15,2% més que en el mateix període de l'any anterior. Destaca el bon comportament del gas-oil (+2.407,3%), el petroli cru (+9,8%) i altres productes petrolífers (+44%).
El Port de Tarragona s'ha convertit en un port hub (distribuïdor) de productes refinats del petroli, com el gas-oil i altres productes petrolífers, i aquest posicionament motiva el creixement exponencial d'aquests tipus de tràfics el 2015 respecte l'any anterior. A les terminals especialitzades del Port de Tarragona atraquen grans bucs petroquímics procedents de destinacions internacionals, i des d'aquí es distribueix el producte a la resta de ports mediterranis.
Pel que fa al moviment de productes químics, durant aquestos cinc mesos el Port de Tarragona ha mogut 967.141 tones. Els principals països de destinació de productes químics carregats al Port de Tarragona són Estats Units, Holanda i Bahames.
Increment en agroalimentaris: cereals i pinsos
El Port de Tarragona és el primer port de l'Estat pel que fa al tràfic de productes agroalimentaris. Fins el mes de maig el Port ha manipulat 1,6 tones d'agroalimentari, xifra que es manté respecte el mateix període de l'any anterior. A la vegada, durant els primers cinc mesos de l'any el moviment de cereals i les seves farines registren un increment del 4,5%, i els pinsos i farratges han tingut un increment del 3,9%.
 
Impuls del tràfic de vehicles
Durant aquest mes de maig el tràfic de vehicles ha registrat un creixement exponencial respecte el maig del 2014. La terminal especialitzada del Port de Tarragona ha transportat 14.523 vehicles, un 164,9% més que el mateix mes de l'any anterior. El moviment de vehicles al Port segueix la tendència a l'alça motivat tant per les importacions com per les exportacions.
 
En l'acumulat gener-maig d'aquest 2015 el creixement ha estat del 113,4%, amb 51.954 unitats transportades, respecte el mateix període de 2014, amb 24.341 unitats.
 
Augment del moviment de càrrega i descàrrega en destinacions internacionals
Durant aquests cinc primers mesos de l'any, ha augmentat el moviment de càrrega de mercaderies a destinacions internacionals en un 31,8% respecte gener-maig del 2014.
Concretament, a través del Port de Tarragona s'han exportat 2,5 milions de tones de mercaderies. Tanmateix, la descàrrega de mercaderies procedents de països internacionals també ha augmentat. S'han importat 8,6 milions de mercaderies incrementat en un 7,4% respecte el mateix període de l'any anterior.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona