Back

El Museu del Port de Tarragona inaugura el nou ‘Espai Setge de Tarragona 1811-1813’

El Museu del Port de Tarragona inaugura el nou ‘Espai Setge de Tarragona 1811-1813’
04 May
2015

El Museu del Port incorpora un nou espai, l’Espai Setge de Tarragona 1811-1813, que es va inaugurar dimarts amb l’investigador anglès Adam Quigley, que va pronunciar la conferencia “Successos de l’artilleria en els assetjaments de Tarragona 1811 y 1813”.

La directora de Relacions Institucionals i Comunicació del Port de Tarragona, Montse Adan, va obrir l’acte i va destacar que el Port de Tarragona té un compromís amb nous projectes com aquest, ja que es contribueix a dotar de més contingut històric tarragoní als espais de Tarragona, com en aquest cas el Museu del Port. Tot seguit, es va donar pas a Elies Torres, president de l’Associació Cultural Projecte Tarragona 1800; Josep Ramon Tules Armela, membre de la Junta de l’Associació Cultural Projecte Tarragona 1800.

El Nou Espai Setge s’emmarca en els esdeveniments que es van produir a Tarragona entre 1810-1814 durant la Guerra del Francès. Entre 1810 i 1811 van arribar al Port de Tarragona 80 vaixells que van desembarcar homes, armament, queviures i diners per a la guerra. A la vegada, es va aprofitar per fer exportacions agrícoles, el que suposà un augment de l’activitat comercial i el port va esdevenir un port comercial de tràfic.

Aquest nou espai també recorda com amb l’ocupació francesa es van organitzar companyies civils per ajudar a l’artilleria de l’exèrcit espanyol, el que es coneix com les Milícies Urbanes de Tarragona.

Gràcies a la col•laboració entre l'Associació Cultural Projecte 1800 i el Port de Tarragona, a dia d’avui el Museu del Port incorpora un nou espai històric que permet al visitant conèixer una mica més, la història de Tarragona i del seu port. Entre els objectes s’hi podrà observar una rèplica de l’artilleria de l’època que forma part del fons patrimonial del Port de Tarragona.

 

Social Media

Markets and conferences

Thursday 17 October 2019
Friday 18 October 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Tuesday 22 October 2019
Thursday 24 October 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

Traffic warning

18 October 2019
18 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
20 October 2019
20 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
22 October 2019
22 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
25 October 2019
25 October 2019
Arribada creuer
Km. 0

 

  Help us to improve

      Have you found any incidences?

                Let us know

   

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.