Back

El Port de Tarragona reafirma el seu posicionament com a hub químic euromediterrani a SITL París

El Port de Tarragona reafirma el seu posicionament com a hub químic euromediterrani a SITL París
02 Apr
2015

En el marc de la Setmana Internacional del Transport i la Logística (SITL) que s'està duent a terme del 31 de març al 2 d'abril a Paris, el Port de Tarragona ha participat als Rail Freight Meetings, aquestes reunions constitueixen una de les innovacions d'aquesta edició SITL de París, amb l'objectiu d'establir un diàleg empresarial al servei del creixement de la industria ferroviària. Els Rail Freight Meetings esdevenen reunions de negocis entre transportistes i tots els agents involucrats en la cadena de valor de la industria ferroviària.
En el marc d'una presentació a càrrec d'Alberto Estrada, responsable d'intermodalitat i logística del Port de Tarragona, ha donat conèixer davant dels principals agents del sector del transport de mercaderies, el seu potencial com a hub químic del Mediterrani amb una ubicació geoestratègica, serveis logístics eficients, infraestructures especialitzades, i la eficiència en la prestació de serveis orientats a la diversitat dels productes petroquímics.
En el marc d'aquesta ponència, Estrada ha exposat els factors que aporten competitivitat al Port de Tarragona pel que fa als tràfics de productes químics i petroquímics; les noves infraestructures que donen servei a la indústria implantada al territori com la terminal intermodal ferroviària del Port de Tarragona, ubicada al costat de la terminal de contenidors i amb connexió directa amb el major centre industrial químic del sud d'Europa. Així mateix, ha exposat els reptes i oportunitats que aporta la recent inaugurada ampliació del moll de la Química, i el clúster ChemMed Tarragona, un reflex de la simbiosi entre Port de Tarragona i industria petroquímica, constituït amb l'objectiu de consolidar el teixit de les infraestructures, instal·lacions productives i portuàries, industries auxiliars, centres d'investigació i nivell de formació.
"El Port de Tarragona té una ubicació geoestratègica privilegiada, amb unes infraestructures molt competitives i el centre de gestió per nosaltres sempre és el client. Estem oferint instal·lacions portuàries amb els majors calats del Mediterrani, i amb una infraestructura logística de primer nivell vinculat al potent polígon petroquímic" destaca Estrada.
El Port de Tarragona forma part i participa activament de projectes europeus d'intermodalitat i ferrocarril com CLYMA, iFreightMED-DC o Transpyrenaei.

 

Social Media

Markets and conferences

Thursday 17 October 2019
Friday 18 October 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Tuesday 22 October 2019
Thursday 24 October 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

Traffic warning

18 October 2019
18 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
20 October 2019
20 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
22 October 2019
22 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
25 October 2019
25 October 2019
Arribada creuer
Km. 0

 

  Help us to improve

      Have you found any incidences?

                Let us know

   

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.