Back

El Port de Tarragona obté un certificat en l’àmbit de les Senyals Marítimes

El Port de Tarragona obté un certificat en l’àmbit de les Senyals Marítimes
13 Jan
2015

Per tercer any consecutiu, el Port de Tarragona obté el Referencial de Servei d'Ajudes a la Navegació certificat per AENOR . L'obtenció d'aquest certificat indica que el Port de Tarragona està seguint òptimament els protocols pel que fa als senyals marítims, d'acord amb el Referencial de Certificació de Serveis del Servei d'Ajudes a la Navegació Marítima de Ports de l' Estat.
 
La unitat de Senyals Marítims del Port de Tarragona ha obtingut aquest certificat d'AENOR gràcies a una detallada metodologia de treball basada en la formació del personal, la inspecció i tramitació de sol·licituds i autoritzacions d'abalisament, així com per la posada en marxa i explotació del servei, i per l'eficiència i la millora contínua dels sistemes i controls de qualitat . El principal objectiu de la unitat de Senyals Marítims del Port, és contribuir a millorar la relació cost / benefici, augmentant l'eficàcia i l'eficiència del servei, tot reduint-ne els costos i els riscos.