Back

Homologació del Pla d'Autoprotecció (PAU) del Port de Tarragona

Homologació del Pla d'Autoprotecció (PAU) del Port de Tarragona
28 Jan
2014

La Comissió de Protecció Civil de Catalunya va acordar, el passat 12 de desembre de 2013, l’homologació del Pla d’Autoprotecció (PAU) del Port de Tarragona, segons s’estableix al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. Aquest Pla conté la identificació de les instal·lacions portuàries, els mitjans i mesures i procediments d’actuació necessaris per la prevenció i control d’emergències a la Zona de Servei del Port.
 
L’autoprotecció de les zones no concessionades, la coordinació amb les terminals en cas d’emergència en elles, la coordinació amb la Capitania Marítima quan l’emergència implica vaixell o sigui d’àmbit marítim i la integració amb els Plans d’Emergència de Protecció Civil a nivell local i autonòmic són els objectius principals que defineixen el Pla d’Autoprotecció del Port de Tarragona.
 
Aquesta aprovació verifica la idoneïtat de les mesures i mitjans de prevenció i control d’emergències que garanteix la millora en la protecció de les persones, el medi ambient i les instal·lacions portuàries.