Port Tarragona continua a bon ritme l’execució del vial inferior sota la carretera C-31B

Port Tarragona continua a bon ritme l’execució del vial inferior sota la carretera C-31B
20 Sep
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Les obres estan dividides en 3 fases per tal per tal de minimitzar les afectacions del tràfic a la zona

Està previst que el nou pas inferior entri en funcionament durant la primavera de 2024

Les intervencions estan supervisades i validades  per part del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya amb la Direcció  d’Infraestructures del Port Tarragona

El Port de Tarragona continua amb l’execució de les obres per a la construcció del pas inferior sota la carretera C-31B, la carretera que uneix Tarragona i Salou. Aquest pas inferior sota la C-31B és el projecte d'accessos que té per finalitat continuar el vial finalitzat actualment i que permetrà connectar la ZAL amb el vial de vehicles pesats que dona accés a l'A-7 (vial dels Prats).

Actualment l’obra es troba a la fase 1, que va començar el juny de 2023 i té previst acabar al primer trimestre de 2024, i que consisteix en el desviament del tràfic de la C-31B al vial construït a la fase 0. Amb aquesta intervenció la C-31B ha quedat alliberada i es pot executar el pas inferior i els enllaços del costat nord (rotonda Piconadora i el vial del Prats).

La darrera fase, es preveu finalitzar a finals de març de 2024, serà el moment on es restablirà la circulació de la C-31B amb normalitat i s’acabaran d’enllestir els enllaços del costat sud sense afeccions a la carretera.

Seguint les dates fixades

Actualment el Port de Tarragona està treballant en la fase 1 de construcció, de les tres que hi ha en total. A dia d'avui l’obra es troba a la meitat d'aquesta primera fase i la previsió segueix sent acabar-la durant el primer trimestre de l'any 2024 per poder passar a la fase 2, i última, de l'obra.

Així doncs, en aquests moments s’està treballant en el tronc principal de la C-31b. En aquest punt s'està acabant d'executar els 162 pilots que formen part dels murs del pas inferior i es començarà a executar la llosa superior de formigó armat. També s'està treballant amb el terraplenat de la nova rasant de la carretera així com en els murs de contenció dels nous enllaços cap a la rotonda i cap al vial dels Prats.

En els serveis afectats, s'estan acabant de desviar diverses línies elèctriques i de telefonia que permetran executar els treballs de la següent fase d'obres.

Les fases

La fase 0, començada el desembre de 2022 i finalitzada el maig de 2023, ha consistit a crear, paral·lelament a la carretera C.31B, un vial provisional, d’un carril per sentit, per desviar els vehicles i alliberar la carretera.

La fase 1, que es va iniciar al mes de juny i es preveu finalitzi durant el primer trimestre de 2024, es desvia el tràfic de la carretera C-31B al vial que s’ha construït a la fase 0. D’aquesta forma C-31B queda alliberada i es poden fer les obres pròpiament, del pas inferior i de tots els enllaços del costat nord, on es connecta amb la rotonda de la Piconadora i el vial dels Prats que ja estan en actiu.

La darrera fase, la fase 2, es preveu iniciar-la durant el primer trimestre de 2024 i acabar-la abans de l’estiu. Una vegada està construït el pas inferior i els enllaços nord (fase 1) es restablirà la circulació a la C-31B amb normalitat i s’acabaran els enllaços pel costat sud, en un principi sense cap afecció a la C-31B.

Cadascuna de les fases de l’obra estan validades i supervisades per part del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya amb l’equip d’infraestructures del Port Tarragona. Les obres, amb senyalització, cartelleria i informació adient, han estat estructurades en tres fases amb l’objectiu de minimitzar les afectacions al trànsit per la carretera C-31B i executar les obres de forma segura. L’obra va ser adjudicada el novembre de 2022 a les empreses Lantania, S.A.U i Roma Infraestructures i Serveis, S.A.U per un import de 5.258.338 euros (sense IVA).

Més informació:

https://www.porttarragona.cat/ca/serveis-negoci/negoci/zona-d-activitats-logistiques

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona