Port Tarragona publica la licitació per a la instal·lació de panells fotovoltaics al Refugi 1 del Moll de Costa

Port Tarragona publica la licitació per a la instal·lació de panells fotovoltaics al Refugi 1 del Moll de Costa
06 Sep
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic fins al 29 de setembre a les 23:59 h

La licitació surt amb un pressupost inicial de 767.943.74€ (IVA exclòs) i tindrà una durada prevista de 4 mesos i mig

Quan els panells es trobin funcionament s’estima una reducció anual d’emissions de 90 tCO2 i un estalvi econòmic anual de 56.450 euros

El Port de Tarragona ha publicat, aquest mes de setembre, la licitació per a la instal·lació fotovoltaica del Refugi 1. Es tracta d’una instal·lació fotovoltaica de 223 kWh sobre la coberta del refugi amb l’objectiu principal de generar energia elèctrica provinent de fonts renovables i potenciar el desenvolupament de solucions per a la implantació del Smart Grid, un sistema intel·ligent per a la gestió de l'energia verda de la futura comunitat energètica portuària així com utilitzar l’energia generada per autoconsum instantani. En total, aquesta nova planta fotovoltaica generarà el 17% del total de l’energia necessària al Moll de Costa.

Aquesta setmana el Port Tarragona ha publicat la licitació per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques del Refugi 1, connexions i instal·lacions auxiliars al Moll de Costa. Es tracta d’una licitació que surt amb un pressupost inicial de 767.943,74€ (IVA exclòs) amb una durada prevista de 4 mesos i mig. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic a l’espai publicat a la web del Port https://www.porttarragona.cat/ca/autoritat-portuaria-tarragona/perfil-contractant fins al 29 de setembre de 2023 a les 23:59h.

La instal·lació haurà d’assegurar la generació d’energia fotovoltaica el màxim nombre d’hores del període d’irradiació solar. La intervenció es traduirà en una potència nominal resultant de 200Kwn i una potència pic de 267,54Kwp. El Port Tarragona estima que, amb els panells, la producció serà de 338MWh/any representant una reducció anual d’emissions de 90tCO2 i un estalvi econòmic anual de 56.450 euros. Es tracta d’un tipus d’instal·lació amb suport a la xarxa en el fet que l’energia generada serà auto consumida instantàniament no generant excedents d’energia. Amb aquesta licitació també s’inclou l’adequació i la instal·lació d’un nou grup electrogen per a l’alimentació de tots els edificis del Moll de Costa, així com la centralització dels quadres elèctrics i inversors de les plantes de producció del Refugi 1 i 2.

El Refugi 1 s’unirà a un altre edifici emblemàtic i important del Port de Tarragona, com és el Refugi 2, on es troba el Museu del Port, que ja compta amb la seva instal·lació des de l’any 2021. Aquest nou reforç segueix el mateix procediment utilitzat en la instal·lació del Refugi 2. De fet, la instal·lació al Refugi 1 serà una imatge bessona de les plaques instal·lades al Refugi 2, per tal de respectar una mateixa línia estètica i mantenir un impacte visual positiu que té el Moll de Costa a la ciutat. Per tant, tindran les mateixes característiques geomètriques, tècniques i de disseny.

Smart grid i comunitat energètica

El Port disposa de l’informe Anàlisi, disseny i implantació de Smart grid al Moll de Costa’, un informe amb les possibles solucions tècniques per a la implantació del Smart Grid, el sistema intel·ligent per a la gestió de l'energia verda de la futura comunitat energètica portuària. Es tracta de la definició de la xarxa de distribució elèctrica intel·ligent: xarxes bidireccionals, capaces de transmetre electricitat en tots dos sentits, la qual cosa permet, entre altres coses, que unes empreses puguin convertir-se en productors d'electricitat i al mateix temps en consumidors en funció de l’evolució de l’energia demanada.

El Port va iniciar i presentar la redacció del projecte pilot per definir la solució tècnica per a la implantació de la comunitat energètica del Port de Tarragona al Moll de Costa aprofitant les plaques solars del Refugi 1. Aquesta solució ha de garantir la certificació de mesurar l’entrada i sortida de l’energia del sistema en cada punt de connexió. El temps previst per a la implantació és de cinc mesos.

Alineats amb el Pla de Sostenibilitat

Amb aquesta nova instal·lació, el Port de Tarragona continua amb la implementació efectiva del seu Pla de Sostenibilitat-Agenda 2030 que recull les accions sostenibles i de cura amb el medi ambient que permeten dura a la pràctica el seu compromís amb l'entorn. El Pla de Sostenibilitat del Port de Tarragona, dins del seu segon eix ‘Creixement Sostenible’, explica com aquest creixement s’aconsegueix “amb una transició energètica i un impuls de les infraestructures del Port per afavorir la millora de l’eficiència energètica i per l’ús prioritari d’energies renovables”.

Ruta verda

Aquesta nova instal·lació augmentarà la sostenibilitat i l’estalvi energètic i s’unirà a altres sistemes similars ja en funcionament en equipaments del Port de Tarragona. Actualment, el Port ja produeix energia elèctrica amb plaques fotovoltaiques en el sostre de l’edifici administratiu, a l’edifici del nou Punt d’Inspecció Fronterer (PIF), a les dependències de Duanes, a la Confraria de Pescadors, a l’edifici de la Policia Portuària, i al Museu del Port.

Més informació a :

https://www.porttarragona.cat/ca/port/port-sostenible

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona