Comencen les obres de millora del ferm del pont mòbil del Port Tarragona

Comencen les obres de millora del ferm del pont mòbil del Port Tarragona
14 Jun
2022

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Les obres compten amb un pressupost de 174.823€ per millorar el tauler superior metàl·lic on s’hi assenta l’asfalt

L’Autoritat Portuària de Tarragona ha dissenyat un pla per poder seguir utilitzant la infraestructura mentre es realitzen les tasques de conservació durant els tres mesos d’intervenció

Ponències, casos pràctics i activitats complementàries han tingut una molt bona acollida per part dels assistents

El Port Tarragona ha començat les obres de millora al tauler superior metàl·lic del Pont Mòbil. Es tracta de la part on s’hi assenta l’última capa d’asfalt que va quedar malmesa pel pas del temps i el gran volum de trànsit que viu diàriament. Les obres compten amb un pressupost de 174.823€ i tenen una durada estimada de 3 mesos.

Els operaris treballaran durant els caps de setmana, de divendres a la tarda fins el diumenge al vespre, per tal de minimitzar al màxim l’afectació a l’activitat normal del Port. Durant aquesta franja operativa de reparació es dona pas alternatiu per un carril per d’aquesta manera no tancar el trànsit a una de les infraestructures més utilitzades al Port.

El passat divendres, tal i com estava planejat pel departament d‘infraestructures i conservació del Port de Tarragona, es van iniciar les tasques de demolició/fresat del paviment existent d'una franja. El dissabte es va realitzar la reparació de les fissures, mentre que diumenge es va realitzar l’aplicació de la imprimació del nou paviment.

Millora continua de les infraestructures

Dins de la política de millora constant i de manteniment dels espais portuaris, el Port treballa per augmentar la durabilitat de les infraestructures que formen part de tot el recinte portuari. En una recentment inspecció en profunditat de l'estat de les soldadures i elements estructurals metàl·lics del pont mòbil es van detectar una sèrie de desgastats en la part més superficial del tauler metàl·lic de cada fulla.

En el cas del Pont Mòbil es retiraran quatre franges d'1,20 m d'amplada i 91 metres de longitud (dues franges per carril de circulació) deteriorades pels més de 2.200 vehicles diaris que circulen pel pont mòbil, dels quals prop de 460 són vehicles pesats, amb puntes diàries de fins a 1000 vehicles pesats. Cal recordar que el Pont Mòbil es va posar en servei el novembre del 1999 i va servir per connectar la part dels molls de ribera i els adossats al dic de llevant desviant el pas de vehicles pesants per l’interior de la ciutat.

El pont mòbil del Port de Tarragona està format per dues fulles que basculen al voltant d´unes ròtules situades a les piles, deixant entre aquestes un canal de navegació d´uns 70 metres d´ample. La distància entre ròtules és de 80 metres, fet que suposa 40 metres de mènsula a cada fulla que s’obre i tanca diàriament. Les piles sobre les quals recolza el tauler són de formigó blanc i tenen una alçada d'uns 10 metres sobre el nivell del mar.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona