La PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo encara la recta final de la primera fase d’obres

La PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo encara la recta final de la primera fase d’obres
02 May
2022

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

 

 

Principalment s’han dut a terme tasques de moviments de terres per poder realitzar les següents fases constructives

L’àmbit d’actuació total ha estat de 157.000 m2 dels quals 120.000 es on hi anirà la plataforma i les vies de la futura terminal

L’actual fase està previst que acabi abans de començar a l’estiu mentre ja es treballa en la segona intervenció

La nova terminal projectada pel Port de Tarragona entre els municipis de Guadalajara i Marchamalo encara la recta final de la primera fase d’obres després de gairebé 11 mesos del seu inici. Les principals tasques que ha dut a terme l’empresa encarregada de les obres, Vías y Construcciones S.A., han estat de moviment de terres.

Les obres d’aquesta primera fase a la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo han consistit primerament en l’esbrossada de 157.000 m2 de terreny. Seguidament es van realitzar les excavacions per anivellar les diferents zones d’esplanada, on posteriorment hi anirà la plataforma i les vies de carrega/descarrega, a les cotes pertinents. Durant aquestes excavacions es van moure un total de 166.000 m3 de terres.

La part final d’aquesta fase constructiva ha consistit en el moviment de terres on s’hi ha col·locat un terraplè d’alçada variable executat amb material tolerable, una esplanada de 75 cm de gruix amb sòls seleccionats i, una base de 25 cm de gruix per el futur paviment executada amb tot-u artificial, un tipus de sòl format per àrids no triturats i sòls granulars

Entre les diferents capes de sòls que s’han anat col·locant hi trobem 25.000 m3 de capa de forma, 85.000 m3 de sòl seleccionat i 30.000 m3 de totu.

Actualment l’empresa constructora es troba acabant amb la compactació de les 12 hectàrees d’esplanada, la instal·lació de 900 m lineals de tancament perimetral plataforma amb mur de formigó i amb xarxa metàl·lica en la zona paral·lela a les vies d’ADIF i la col·locació de 600 m de col·lectors per la recollida d’aigües.

Segona fase ja en marxa

Per evitar al màxim possible els temps morts entre fases construcitves, el Port Tarragona ja es troba en la fase final de la redacció del projecte per la segona fase d’obres de la PortTarragona Terminal Guadalajara - Marchamalo.

El projecte constructiu que es desenvoluparà a continuació consistirà en la urbanització de la terminal, on es formigonarà l’esplanada, s’instal·larà l’enllumenat i es realitzaran les connexions ferroviàries, tan internes com externes amb els dos punts de connexió amb la xarxa d’ADIF, un amb direcció Saragossa i l’altre direcció Madrid.

El terminis previstos amb els quals treballa el Port Tarragona per la realització d’aquesta segona fase és de 12 mesos a partir del seu inici, que s’espera sigui abans d’acabar l’any, un cop es liciti.

Una plataforma estratègica

Per al Port Tarragona, el projecte suposa una gran oportunitat de crèixer en intermodalitat al desenvolupar aquesta important terminal, multipropòsit i multiclient, al centre peninsular que permetrà la connexió amb els principals ports marítims espanyols.

La connexió amb la Terminal Intermodal de la Boella, a Tarragona, permetrà oferir la  plataforma com a node de canvi d'ample quan es connecti amb l'ample UIC del corredor del Mediterrani.  Incrementant així els tràfics ferroviaris intermodals (marítims i terrestres) amb el seu hinterland i expandir aquest cap a Madrid i la zona centre de l’estat.

Aquesta plataforma logística multimodal comptarà amb 5 vies i serà capaç d'operar amb trens de 750 metres, convertint-se en node de referència de les cadenes logístiques al centre de la peninsula, que potenciarà la concentració de carregues i d'activitat econòmica, i permetrà la prestació de serveis de transport i logístics de qualitat, com a instruments necessaris per garantir i fomentar les importacions i exportacions de la zona centre.

 

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona