Port Tarragona es confirma com la infraestructura portuària que més creix del TOP10 de ports de l’Estat amb un 18,3% més de tràfics al 2021

Port Tarragona es confirma com la infraestructura portuària que més creix del TOP10 de ports de l’Estat amb un 18,3% més de tràfics al 2021
02 Mar
2022

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Port Tarragona se situa com a 5è port en tràfic marítim.

L’exercici 2021 ha permès superar àmpliament l’objectiu de 30 milions de tones, amb 31,2 milions de tones, impulsat per significatius increments en les 3 categories de mercaderies: líquids a granel (15,4%), sòlids a granel (19,5%) i mercaderia general (48,2%).

El 2021 consolida la solidesa econòmica amb uns ingressos de 53,23 milions d’euros, un resultat d’explotació de 4,2 milions i un cash flow de 22,6 milions.

L’any 2021 ha estat clau en la planificació portuària i l’impuls de les inversions en infraestructures estratègiques del programa “Horitzó 2023”.

El Port de Tarragona ha esdevingut capdavanter en compromís amb la seguretat i amb la gestió d’emergències.

L’increment d’activitat econòmica ha anat acompanyat d’importants passes en l’aplicació de les accions del Pla de Sostenibilitat-Agenda 2030.

L’aprovació de la Declaració Estratègica Ambiental del Pla Director impulsa els treballs per al disseny amb l’Ajuntament de Vila-seca per al tancament a ponent del Port.

El president de Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, ha presentat avui les dades d’activitat de l‘exercici 2021 de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT). Port Tarragona ha estat el port que més ha crescut del TOP10 dels ports del sistema estatal, amb un creixement de tràfics d’un 18,3 % i se situa en el 5è lloc del rànquing estatal de ports en tràfic marítim. El port tarragoní ha tancat l’exercici 2021 amb 31,16 milions de tones de mercaderies mogudes impulsat per importants increments en les tres categories de mercaderies; líquids a granel, sòlids a granel i mercaderia general.

Els bons resultats de tràfics venen acompanyats per unes bones xifres econòmiques. El Port de Tarragona ha tancat l’exercici 2021 amb uns ingressos de 53,23 milions d’euros, un resultat d’explotació de 4,2 milions d’euros i cash flow de 22,6 milions.

Josep M Cruset ha confirmat que “les xifres de 2021 han superat de llarg les previsions de l’APT, sobrepassant els 30 milions de tones inicialment previstos, assolint nivells pre pandèmics en el primer any post COVID”. Cruset ha atribuït aquests bons resultats a l’excel·lent comportament dels tres grans grups de mercaderies. Els Líquids a Granel han superat els resultats de l’any 2020 amb un increment del 15,4%, els Sòlids a Granel amb un 19,5% i la Càrrega General amb un 48,2%.

Les xifres de l’any 2021 s’apropen així a les dels anys anteriors, superiors als 30 milions de tones, i amb un dinamisme propi del 2019, que va ser un any rècord amb 33 milions de tones. El president del Port ha explicat que “són resultats propis d’anys previs a la COVID19 i és el reflex de l’esforç, el treball i l’esperit de resiliència de totes les persones treballadores de l’Autoritat Portuària de Tarragona”.

Un port de grans volums

El Port de Tarragona s’ha caracteritzat per ser un port eminentment de càrregues i descàrregues de mercaderies a lloure i a doll. Els líquids a doll utilitzen el Port per importar i exportar les mercaderies del gran pol petroquímic de Tarragona, un dels més grans del sud d’Europa, mentre que els sòlids a lloure, amb els productes agroalimentaris al capdavant, abasteixen gran part de Catalunya, Aragó i Castella.

Líquids a doll (o a granel)

Els líquids a doll han registrat un molt bon comportament quant a resultats. L’any 2021 es va tancar amb 21,2 milions de tones, un increment d’un 15,4% respecte l’any 2020. El cru de petroli s’ha situat en 9,15 milions de tones (M t); el Fuel Oil en 4,8M t; el Butà i Propà en 0,94 M t; els Altres Productes Petrolífers 3,14 M t; i els productes químics líquids en 1,98M t.

Cal destacar el cas de productes com el cru, amb un creixement de 2,01 milions de tones i un increment del 28,3% (la 4a millor xifra des del 2013) o com els productes químics líquids amb un increment respecte 2020 del 30,6% i respecte 2019 del 22,4% (el millor resultat des del 2013), la qual cosa reflecteix l’aposta i el treball del Port i l’efecte de les inversions realitzades per les empreses que operen en el Moll de la Química i l’interès que ha suscitat la concessió dels darrers 15.000 m2 en aquest moll.

Els líquids energètics (Fuel-Oil, Gasoil i Benzina) amb 4,8M t registren millors resultats que al 2020 (3,5M t) i una xifra similar a la del 2019 (4,9 M t) i els gasos energètics (Butà i Propà) passem d’1,5M t a 900.000 t, fruit d’un canvi en els mercats de referència que ha optat per la nafta, la qual cosa es tradueix en un bon resultat en la categoria d’Altres Productes Petrolífers, on es troba aquest producte. L’Asfalt també registra un bon resultat amb 888.000 tones, un resultat superior al de 2020 (847 mil tones) i que confirma la consolidació del canvi estratègic d’aquest tràfic cap a l’exportació.

 

“Els bons resultats en productes químics líquids demostren el dinamisme d’aquest tràfic i el creixent posicionament de Port Tarragona com a líders a la Mediterrània Oest”

Sòlids a lloure (o a granel)

Pel que fa als sòlids a lloure, s’han mogut un total de 7,74 milions de tones, la qual cosa significa un increment del 19,5 % respecte de 2020. El tràfic de cereals i farines és la segona mercaderia que més ha generat al Port de Tarragona amb 3,7 milions de tones, seguida en aquest apartat pel carbó amb 2,2 milions de tones, els Productes Químics i Adobs amb 421 mil tones, els materials de construcció amb 200 mil tones i la fruita amb 167.000 tones.

L’excel·lent comportament del tràfic de cereals segueix situant el Port Tarragona els 3 primers ports del sistema en el moviment de productes agroalimentaris, juntament amb els Ports de Gijón i Castelló. La xifra assolida el 2021 (4,7M t) és lleugerament superior a la de 2020 (4,5 m T9 , principalment degut a les bones collites de cereals a nivell estatal.

En aquest bon resultat, ha destacat Cruset, hi ha contribuït el bon funcionament del SEA (Sistema d’Entrega de Producte Agroalimentaris), que ha assolit un 100% d’implantació, ha distribuït més de 4 milions de tones de cereal, en més de 154.000 encàrrecs. El president també ha destacat l’entrada en l’accionariat de TIM Monzón, formalitzat oficialment a l’octubre de 2021, i exemple de la fortalesa d’aquest tràfic en l’hinterland del Port.

“Port Tarragona se situa entre els 3 primers ports del sistema en moviment de productes agroalimentaris”

 

Resultats històrics en els tràfics de càrrega general

Al llarg de tot l'exercici les dades de la mercaderia general convencional han marcat màxims històrics. L’any 2021 es va tancar amb 2.282.547 tones mogudes marcant rècords en alguns productes. Aquesta xifra significa un increment del 48,2% respecte a 2020.

Productes siderúrgics

Aquesta bona xifra registrada al 2021 en tràfic de càrrega general és fruit de l’aposta decidida del Port de Tarragona per la diversificació i la captació de càrrega general. La principal causa d’aquests bons registres ha estat el moviment de productes siderúrgics amb 815.000 tones operades, unes dades que sobrepassen de forma molt substancial les 499.000 de l’últim record de l'any 2015, i les 403.532 de 2020. Rècord de la sèrie històrica gràcies, principalment, a la designació del Port de Tarragona per part de l’empresa Gonvarri com a porta d’entrada de productes del grup i, a l’arribada de l’empresa CELSA a principis de 2021 per treure els seus productes per Tarragona.

Unitats de càrrega

Pel que fa al tràfic de contenidors, Port Tarragona també registra un increment. Durant l’any 2021 s’han mogut 54.758 contenidors. Una xifra superior a la de 2020 (amb uns 43.700 contenidors) i al 2019 (amb 47.900 contenidors).

En aquest sentit, la línia de short sea shipping amb Turquia, posada en marxa ara fa un any (febrer de 2021), ha contribuït decisivament a aquests bons resultats en Càrrega General. La nova línia Ro-Ro amb Turquia ha mogut més de 15.000 UTIs durant el 2021 (*16.150 UTIs en el seu primer any de funcionament del 10 de febrer 2021 al 10 de febrer 2022: 8.502 en importació i 7.648 en exportació).

Primer port per a ANFAC

Finalment, el bon comportament de la càrrega general també ha estat per l’augment de vehicles que passen dels 127.999 de l’any 2020 als 135.378 d’aquest any, malgrat l’alentiment del sector per les dificultats per l’escassetat de components electrònics. El resultat representa un 5,8% més que al 2020, el que en xifres absolutes suposen 7.378 unitats.

Aquestes bones xifres venen acompanyades per la bona valoració atorgada pels fabricants d’automòbils en l’enquesta d’ANFAC (Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions) de 2021. L’Estudi de valoració de la logística marítimo-portuària de situa el Port Tarragona al capdavant del rànquing de ports per aquest servei amb una nota de 4,3 sobre 5, juntament amb el Port de Pasaia.

“Resultats històrics en tràfic de càrrega general gràcies a l’impuls dels productes siderúrgics i de la nova línia Ro-Ro amb Turquia”

Intermodalitat

El president Cruset també ha dedicat part de la seva presentació de resultats 2021 a destacar l'increment de l’ús del ferrocarril per al transport de mercaderies. L’any passat es van operar 1315 trens, la qual cos representa un increment del 15,3 %. En aquest increment hi han tingut una participació important els 51 trens de contenidors i l’augment del tràfic de producte siderúrgics per tren (més del 80%). En aquest augment de l’ús del ferrocarril també hi ha contribuït la recuperació del servei cap a Salamanca amb càrrega de pasta de paper i el fort creixement dels combois de cereals.

2021, any clau en l’impuls de les inversions en infraestructures

Cruset ha destacat el paper present i de futur de la càrrega general explicant que “aquest grup de tràfics és la gran aposta de creixement futur del Port, ja que l’entrada en funcionament de les infraestructures clau, recollides en el programa ”Horitzó 2023”, contribuiran a diversificar i augmentar aquest tipus de productes”.

El president del Port de Tarragona ha fet un repàs de l’estat actual de les infraestructures estratègiques que està impulsat el port amb la vista posada en l’any 2023, quan s’espera que entraran en funcionament la modernització de la PortTarragona Terminal La Boella de la mà de CTC, la finalització de la construcció de la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo (una inversió total de 15 milions d’euros), i el desenvolupament urbanístic de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) amb un pressupost global de més de 30 milions d’euros.

Zona d’Activitats Logístiques (ZAL)

En el darrer trimestre de 2021, el Port va començar les obres de construcció dels accessos al nou espai per a activitats logístiques. El vial perimetral de la ZAL, amb un pressupost d’uns 4 milions d’euros i un termini d’execució de 10 mesos (per acabar al setembre), és el projecte més avançat en aquests moments. A més, el president del Port ha explicat que el 2021 es va enllestir la redacció dels projectes executius per a les obres de la rotonda de la C-31B a l’alçada de la planta de DOW, amb pressupost de 2,8 milions d’euros; i el pas soterrat, sota la mateixa carretera, a l’alçada de la rotonda de la piconadora, amb un pressupost de 6 milions d’euros i que enguany s’espera que entrin en fase de construcció. El president també ha avançat que el Port ha adjudicat un contracte per valor de 147.000 euros per a la captació d’inversions i la comercialització internacional de la ZAL.

PortTarragona Terminal La Boella

Cruset també ha explicat que 2021 també ha estat clau per a l’avenç per a la concessió per a l’explotació de la Terminal Intermodal de La Boella. Els passos donats durant el 2021, amb la signatura d’una Manifestation of Understanding (MoU) amb Combi Terminal Catalonia (CTC), al mes de març, i la petició d’ocupació de 130.000 metres quadrats per part d’aquesta Joint Venture liderada per BASF, al mes de març, ha permès que en pocs mesos s’acabin els tràmits per a la concessió de la terminal, la qual cosa significarà una inversió privada de més de 25 milions d’euros.

PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo

El president del Port ha aprofitat també per fer balanç dels progressos en la construcció d’una altra infraestructura cabdal per al creixement de futur del Port. La PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo va entrar en obres l’any passat amb un acte presidit per la Ministra d’Indústria, Comercio i Turisme, Reyes Maroto, al mes de juny passat. Es preveu que la primera fase de la construcció acabi en el 2n trimestre d’aquest any i que, poc temps després, es pugui adjudicar la 2a fase constructiva, fins a completar una inversió per valor de 15 milions d’euros.

Contradic de Ponent o dels Prats

L’any 2021 també ha estat l’any decisiu per a l’aprovació de la Declaració Estratègica Ambiental del Pla Director que permetrà impulsar els treballs de disseny en col·laboració amb l’Ajuntament de Vila-seca per al tancament del Port a ponent amb el contradic de Ponent o dels Prats, la potenciació de l’ús social d’aquest contradic (com ja ho és actualment el Dic de Llevant) i la consolidació de la platja de la Pineda, amb l’assessorament tècnic de l’Instituto Hidrográfico de la Universitat de Cantàbria.

Xarxa Natura 2000

Durant 2021, també s’han produït avenços molt importants en un dels projectes ambientals més importants del Port de Tarragona i per al territori. L’aprovació del projecte de restauració de l’espai natural de la Xarxa Natura 2000, del projecte arqueològic i de l’estudi ambiental, obren les portes a començar les obres quan finalitzin les darreres expropiacions de terrenys.

“ 2021 clau en l’impuls de les inversions de PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo, de PortTarragona Terminal La Boella, de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) i la Xarxa Natura 2000”

Tarragona, tornen els creuers

L’obra més emblemàtica de 2021 és potser el Moll de Balears. El Port de Tarragona va inaugurar el passat mes d’octubre el nou moll, que en un any hi veurà construïda un nou edifici terminal de creuers a Tarragona. Després de la inversió de 30 milions d’euros que ha suposat el moll de Balears pel Port de Tarragona, l’empresa Global Ports Holding Plc (GPH), l’operador de terminals de creuers independent més gran del món, hi destinarà 5,5 milions d’euros per la construcció i gestió de la terminal per un termini de 12 anys. La concessió preveu que s’assoleixi un mínim de 100.000 passatgers a l’any fins arribar als 150.000 en el sisè any de la concessió.

Balears permet l’atracada de fins a 4 creuers simultàniament a l’hora que obre la porta a acollir els creuers més grans del món. El primer creuer que va estrenar el nou Moll de Balears va ser l’”Europa” de la companyia Hapag Lloyd Cruise Lines. Però la temporada de creuers al Port Tarragona va començar el mes de setembre amb l’arribada del creuer “Bolette”. Amb la seva presència es van trencar una sequera de 18 mesos sense creuers a Tarragona a causa de la pandèmia de COVID19. Una alarma sanitària que va obligar a aturar l’activitat creuerística a tot el món.

Gràcies a tota la tasca realitzada per l’equip de creuers del Port de Tarragona, el 2021 es va tancar amb 8 creuers i 1342 passatgers, en front de ‘única escala de 2020 amb 1463 passatgers. De moment, les reserves per al 2022 xifren el nombre de passatgers esperats en unes 50.000 persones i trenta-una escales.

Josep M. Cruset, President del Port de Tarragona, considera que “l'adjudicació de la nova terminal de creuers al Moll de Balears suposa un gran impuls addicional per a un projecte que el Port comparteix amb l'Ajuntament de Tarragona, Reus i Vila-seca, els agents turístics i les empreses del nostre territori i de la "Costa Daurada". També ha explicat que "a partir d'ara, comptem amb un soci com Global Ports Holding per donar l'empenta definitiva al projecte de creuers, gràcies a la seva excel·lent posició al mercat, la seva trajectòria, experiència i la seva professionalitat".

 

“Global Ports invertirà més de 5 milions d’euros en la construcció d’una nova terminal de creuers al Moll de Balears”

Uns bons resultats econòmics

En l’apartat de resultats econòmics el Port de Tarragona ha tancat l’exercici 2021 amb uns ingressos de 53,2 milions d’euros, uns resultats que s’apropen als aconseguits abans de l’inici de la pandèmia, per damunt dels 50 milions d’euros. L’EBITDA ha estat de 26,2 Milions d’euros, mentre que el resultat d’explotació és de 4,2 milions d’euros. El Port també ha reduït l’endeutament en 4 milions d’euros. Pel que fa a les inversions, l’any 2021 marca 26,4 milions en inversions i un cashflow de 24,8 milions d'euros, i presenta una tresoreria de 45,7 milions d’euros.

Aquestes xifres econòmiques, ha explicat el president Cruset, “demostren la solidesa econòmica-financera del Port de Tarragona, la qual cosa li permet afrontar les inversions en infraestructures estratègiques que li permetran encarar amb garanties d’èxit el repte de creixement en tràfics i en activitats logístiques per assegurar la seva competitivitat i el seu posicionament com a hub logístic mediterrani i europeu”.

“El Port de Tarragona tanca 2021 amb resultats econòmics amb valors prepandèmics i mostra la seva robustesa per completar el cicle d’inversions iniciat al 2019”

La ruta verda cap un Port Sostenible

L’any 2021, també ha estat clau en la transició cap a una economia més verda. Cruest ha explicat que “el Port de Tarragona ha implementat accions recollides el seu Pla de Sostenibilitat-Agenda 2030 destinat a reduir les emissions de CO2 i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic”.

Durant l’any passat, el Port de Tarragona ha implementat accions com la incorporació de nous vehicles híbrids per assolir una flota de vehicles més sostenibles, la immersió de biòtops per a la regeneració de la vida marina en un projecte impulsat amb la Universitat Rovira i Virgili, ha realitzat la substitució de la lluminària del Moll de Costa per un enllumenat més eficient i sostenible amb l’entorn (una reducció del 75 % del consum d’energia en aquesta zona), ha iniciat la substitució de l’enllumenat de 116 punts de llum dins del recinte portuari per làmpades LED (una inversió d’1,8 milions d’euros i un estalvi d’un 50 % de consum d’energia) i ha instal·lat 588 panells fotovoltaics que representaran una reducció d’emissions de 125tCO2/any.

L’objectiu principal del Pla de Sostenibilitat és reduir a zero la petjada de carboni de l’Autoritat Portuària en un 99% al 2030 i per aconseguir-ho s’han marcat un full de ruta amb 3 blocs: Sostenibilitat ambiental, Creixement sostenible i Compromís social, que compta amb 25 objectius i 88 accions. Per assolir aquest objectiu el Port treballa amb totes les empreses de la comunitat portuària per assolir els objectius marcats pel pla per aconseguir un port sostenible.

“El Pla de Sostenibilitat impulsa 25 objectius i 88 accions per reduir a zero la petjada de carboni de l’Autoritat Portuària en un 99% al 2030”

Defensa del territori

El Port també ha liderat o ha estat present en diferents iniciatives en pro del territori. El president Cruset n’ha destacat per sobre d’altres, la participació en la Plataforma Mercaderies per l’Interior, l’aliança institucional públic privada per impulsar el projecte “Cal·lípolis Next Generatin” amb Repsol, Ajuntament de Vila-Seca i AITASA, i la Vall de l’Hidrogen Verd de Catalunya amb la URV i desenes d’institucions, entitats i empreses més; i el Grup de Treball amb Port-ADIF per a la millora dels accessos ferroviaris i de la classificació de mercaderies per potenciar la intermodalitat i el transport de mercaderies per tren.

2021, l’any del compromís amb la seguretat i la gestió d’emergències

Cruset ha definit l’any 2021 com el de reforçament del compromís de l’APT amb la seguretat i amb la millora de la gestió d’emergències. Durant l’any passat, el Port de Tarragona va intensificar els treballs de millora de la seguretat en diferents fronts, com per exemple la creació d’una nova sala d’emergències a la seu institucional o l’ampliació de la xarxa antiincendis d’altes prestacions.

La implementació del conveni de col·laboració de 2019 amb els Bombers de la Generalitat de Catalunya per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments, signat amb l’objectiu d’actuar en cas d’activació del Pla d’Autoprotecció del Port (PAU), va suposar la compra al 2021 d’un vehicle Furgó de Salvaments Varis (FSV) per valor de 419.000 euros per a millorar les actuacions en l’àmbit portuari, el qual va ser lliurat de manera oficial el passat dia 3 de febrer.

L’entrada del Port de Tarragona a la Xarxa RESCAT (Xarxa de radiocomunicacions i d’emergències i seguretat de Catalunya) al mes passat també és fruit del treball per millorar la gestió de les emergències durant el 2021. La formalització del conveni amb el Departament d’Interior representa una millora en la connectivitat en casos d’emergències amb els equips intervinents de la Generalitat de Catalunya. El Port Tarragona invertirà 250.000 euros i s’integrarà així en el sistema de comunicacions d’emergències emprat per les administracions de tota Catalunya i millora així la interlocució i la coordinació amb els cossos de seguretat i emergències dependents del Departament d’Interior.

“El Port de Tarragona és el primer del sistema estatal en obtenir la certificació ISO 22320 ne gestió d’emergències”

L’estreta col·laboració de l’APT amb els Bombers de la Generalitat i Salvament Marítim (SASEMAR) durant els darrers anys, han permès que el 2021 fos l'any de la consolidació d'un acord per coordinar les actuacions conjuntes dels Bombers de la Generalitat i SASEMAR en la resolució d'incidents marítims que va ser recentment aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat el passat dia 22 de febrer. Amb l’entrada en vigor del text, SASEMAR comunicarà totes aquelles emergències en què sigui necessària la intervenció dels Bombers de la Generalitat. Els procediments d’activació i actuació conjunta s’adequaran al model europeu d’intervenció especialitzada en emergències en vaixells, Maritime Incident Response (MIRG).

I finalment, 2021 ha estat l’any en que s’ha certificat una llarga tasca realitzada per millorar la planificació, programació i gestió de les emergències al Port de Tarragona. Un compromís per la millora dels protocols i dels recursos per a la presa de decisions i l’actuació per a la resolució d’emergències que ha rebut, tot just la setmana passada, la certificació ISO 22320. El Port de Tarragona es converteix així en el primer port dels sistema portuari estatal en obtenir aquesta certificació i és capdavanter en la gestió d’emergències.

Codi QR + informació

 

 

PRESENTACIÓ RESULTATS 2021 PORT TARRAGONA

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona