Port Tarragona, primer port de l’Estat en aconseguir el certificat internacional ISO 22320 de Gestió d’Emergències

Port Tarragona, primer port de l’Estat en aconseguir el certificat internacional ISO 22320 de Gestió d’Emergències
25 Feb
2022

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

El certificat acredita la capacitat del Port per donar una resposta eficaç i coordinada davant una situació d’emergència

El certificat ha estat emès el passat mes de gener de 2022 i té una validesa de tres anys

El sistema de gestió d’emergències del Port surt reforçat amb aquesta garantia en estructura de comandament i control adequada per a una òptima presa de decisions

El Port de Tarragona és el primer port del sistema portuari estatal en aconseguir el certificat de Gestió d’Emergències basat en la norma internacional ISO 22320. La norma és un recull de les millors pràctiques mundials en matèria de gestió integral d’emergències amb l’objectiu d’establir l’ordre i el control organitzacional d’estructures i procediments, presa de decisions, traçabilitat i gestió de la informació.

L’acte de lliurament de la certificació s’ha celebrat avui a la seu Institucional de l’Autoritat Portuària de Tarragona els responsables d’AENOR, empresa certificadora, Ángel Luis Sánchez Cerón, Director Región Mediterráneo, i Esther Rubio Sanchiz, Tècnica de Desenvolupament de Negoci; han lliurat el document acreditatiu al president del Port, Josep M Cruset, al director general, Ramon Ignacio García; i al responsable i coordinador d’emergències, Jesús Teva.

Aquest certificat, obtingut pel Port de Tarragona a principis d’aquest any i amb una validesa fins a l’any 2025, acredita la capacitat del Port per a donar una resposta eficaç i coordinada davant una situació d’emergència, apostant per la millora continua, tal com especifica la norma ISO 22320 de Protecció i Seguretat dels Ciutadans, Gestió d’Emergències. Requisits per a la resposta davant dels incidents. Fet que el posicionen com a primer port de l’Estat en aconseguir la Certificació de Gestió d’Emergències conforme a aquesta norma.

Un sistema d’emergències reforçat

El sistema de gestió d’emergències del Port Tarragona surt reforçat amb aquesta certificació i suposa l’assoliment d’un treball continu de millora de l’eficàcia i de l’eficiència en les actuacions de formació, prevenció i gestió de les emergències. Per una banda, l’organisme tarragoní queda acreditat en el desenvolupament i millora de les seves capacitats en tota mena de respostes davant d’emergències de qualsevol dimensió, ja sigui incident, crisi, interrupció d’activitats, etc. Per altra banda, el Port acredita i estableix processos de gestió d’informació i dades. I finalment, es garanteix una correcta coordinació i cooperació entre diferents cossos de seguretat, així com una gestió eficient dels recursos compartits.

La certificació ISO 22320 significa una garantia i el compromís del Port per la seguretat de les persones, de les infraestructures, de les activitats i de l’entorn.

Auditoria i avaluació de la conformitat

Per poder arribar a assolir la certificació, el Port va iniciar el recorregut amb una auditoria inicial, encapçalada per un equip auditor d’AENOR que es va encarregar de verificar el compliment dels requisits recollits a la Norma UNE-ISO 22320. A més, el Port va dur a termes diversos exercicis d’entrenament per posar en marxa els procediments i protocols d’actuació davant d’emergències. L’equip auditor va comprovar la planificació i l’actuació acomplerta per poder redactar i dissenyar les conclusions obtingudes després dels simulacres.

Les auditories de seguiment van permetre dur a terme el pla d’accions correctives i de millora, necessàries i detectades en les conclusions de l’equip auditor. Perfilar, millorar i coordinar els protocols, accions i respostes davant possibles emergències han permès fer un pas més enllà en seguretat al Port Tarragona.

Gestió d’Emergències AENOR | Norma internacional ISO 22320

Aquesta certificació està dirigida a qualsevol tipus d’organització sigui pública, privada, governamental o sense ànim de lucre.

AENOR, inicia l’estudi de la certificació en Gestió d’Emergències durant l’any 2013, essent TRANSINSA, empresa de transport sanitari d’Astúries, la primera companyia a rebre la certificació. Des de les hores una vintena d’organitzacions han obtingut amb èxit la certificació AENOR en Gestió d’Emergències; entre elles destaquen, en l’àmbit professional d’emergències, les certificacions emeses a organitzacions de Protecció Civil i centres de coordinació d’emergències 112.

Més certificacions Port Tarragona

El Port té implantat un sistema per gestionar els processos i els recursos necessaris per a aportar valor a les seves activitats i apostar per la millora contínua. Per aquest motiu, el Port disposa d’altres certificacions i referencials que l’acrediten com un port que s’esforça per planificar, fer, comprovar i actuar.

A l’enllaç https://www.porttarragona.cat/ca/port/sistema-qualitat#certificacions, publicat a la pàgina oficial del Port Tarragona, es poden trobar les certificacions i referencials de les quals disposa l’organisme tarragoní. Entre altres es troba la Certificació de Gestió de la Qualitat ISO 9001, Certificació del Sistema de gestió ambiental ISO 14001, Certificat del Sistema de Gestió Energètica 50001, Certificació del sistema de Gestió de Seguretat de la Informació, Certificat de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat, etc.

AENOR

AENOR és una empresa de gestió del coneixement que ajuda a corregir bretxes de competitivitat a través de l'avaluació de la conformitat (certificació, verificació, validació, inspecció i assajos) la formació i els serveis d'informació.

Actualment, hi ha vigents prop de 21.500 certificats de sistemes de gestió emesos per AENOR que fan costat a les organitzacions en camps com la Gestió de la Qualitat, Gestió Ambiental, I+D+i, Seguretat i Salut en el Treball, Eficiència Energètica, Responsabilitat Social o Gestió del Risc. Així mateix, AENOR ha realitzat més de 400 verificacions i validacions ambientals i més de 6.000 inspeccions.

AENOR està a hores d’ara present en 90 països d'Amèrica, Europa, Àsia i Àfrica.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona