Back

Port Tarragona posa en marxa un projecte per incrementar l’eficiència de les instal·lacions d’il·luminació exterior de tot el recinte portuari

Port Tarragona posa en marxa un projecte per incrementar l’eficiència de les instal·lacions d’il·luminació exterior de tot el recinte portuari
23 Dec
2021

Amb un pressupost d’ 1.814.628,22 € (IVA inclòs) l’acció es tradueix en una reducció del consum i de les emissions globals de CO2

El projecte opta a la convocatòria del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional

El projecte suposa la substitució d’un total de 906 projectors instal·lats en 116 torres d’il·luminació de les 133 torres existents distribuïdes per tot l’espai del domini públic

Se substitueixen les lluminàries VSAP per les de tipus LED, un sistema més sostenible i amb dades d’estalvi energètic molt superiors a les actuals

El Port de Tarragona ha posat en marxa el ‘Projecte de renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior propietat de l’Autoritat Portuària de Tarragona’. Un projecte que compta amb un pressupost d’1.814.628,22 € (IVA inclòs) amb un termini d’execució de tres anys, adjudicat a l’empresa BOSIR, SA.

El projecte consisteix en la substitució l’actual lluminària, tipus VSAP repartida pels diferents molls del recinte portuari tarragoní incloent Moll de costa i Moll de Pescadors (Serrallo), per projector tipus LED de darrera generació. Aquest fet permetrà actualitzar la xarxa d’enllumenat viari, seguint les directrius del sistema de gestió energètica amb certificat ISO 50.001 que disposa el Port Tarragona.

L’actual intervenció afecta a totes les torres d’il·luminació exterior del port, sumant un total de 906 projectors instal·lats en 116 torres d’il·luminació de les 133 torres existents distribuïdes pel total de l’espai del domini públic. Els actuals, de tecnologia de vapor de sodi (VSAP), de 1.090W, seran substituïts per nous projectors LED de la casa Carandini, de 489 W de potència, que suposa un estalvi energètic superior al 50%.

A més d’un estalvi energètic i econòmic aquest tipus de lluminària és molt més sostenible. Per posar un exemple, els nous LED tenen l’avantatge de no emetre llum cap a l’hemisferi superior, de forma que contribueixen a la protecció del medi nocturn, conforme la Llei 6/2001. S’afegeix un sistema Philips de telecomandament que permet regular cada projector per separat de forma que es poden obtenir estalvis molt superiors, en funció de la utilització dels molls. El telecomandament es gestiona des del centre de control del Port Tarragona, emplaçament situat a la seu administrativa i des d’on l’equip d’Instal·lacions poden controlar i gestionar, en temps real, el funcionament, els nivells d’ il·luminació i consum de cada projector i, regular punt a punt, segons les necessitats que hi hagi en les operatives als molls.. Així, si fos el cas i adient, l’equip de gestió pot gestionar les lluminàries per reduir la seva potència fins a un 20%, i obtenir com a conseqüència fins a un 80% d’estalvi energètic i la petjada de carboni.

Representa un gran estalvi energètic

L'estalvi energètic resultant d’aquesta renovació d’enllumenat es tradueix en un estalvi global del 55% respecte a les condicions anteriors.

Aquesta és la taula de resum dels estalvis més rellevants del ‘Projecte de renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior propietat de l’Autoritat Portuària de Tarragona’.

Ajuts i subvencions aplicables al projecte

Amb les mesures d'estalvi energètic proposades en aquest projecte, el Port opta a la presentació de la Convocatòria d'expressions d'interès per a la selecció i realització de projectes de renovació energètica d'edificis i infraestructures existents de l'Administració General de l'Estat a cofinançar per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020 i dins de l’Objectiu Temàtic 4, “Afavorir la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors”, amb la finalitat d’ aconseguir una economia més neta i sostenible.