El Port de Tarragona encapçala el rànquing dels ports més ben valorats en tràfic de vehicles

El Port de Tarragona encapçala el rànquing dels ports més ben valorats en tràfic de vehicles
22 Oct
2021

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Augmenta, per tercer any consecutiu, la valoració de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions

El Port comparteix amb Pasaia la primera posició i supera els ports de Barcelona, València, Santander, Màlaga, Vigo i Sagunt

Les terminals tarragonines se situen en 4,3 punts sobre 5 en el tràfic de vehicles sobre una mitjana de 3,9

L’ANFAC (Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions) ha fet públic l’Estudi de valoració de la logística maritimoportuària de 2020 i ha atorgat una valoració de 4,3 sobre 5 punts en el tràfic de vehicles a les terminals del Port de Tarragona: Bergé Marítima i Noatum Terminal Tarragona.

El Port de Tarragona encapçala la primera posició juntament amb el Port de Pasaia entre els ports del sistema portuari espanyol en tràfic de vehicles segons aquest estudi que cada any publica l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions.

És el tercer any consecutiu que l’entitat portuària tarragonina augmenta en aquesta valoració per part dels fabricants d’automòbils i camions, i es posiciona per damunt de la mitjana ponderada de tot l’estudi que és del 3,9.

L’enquesta de l’associació de fabricants de cotxes estableix que una valoració d’entre 4 a 5 punts, on es troba el Port de Tarragona, correspon a un nivell entre “satisfactori” i “molt satisfactori”, dins de la forquilla de valors màxims que es pot assolir. Amb aquesta fita, el Port de Tarragona escala dues posicions respecte a les valoracions de l’estudi de 2019, en què només dos ports han incrementat les seves valoracions.

L’esmentat estudi destaca, entre altres aspectes, la importància creixent per als fabricants de vehicles de la utilització del ferrocarril en les importacions i exportacions, per la qual cosa es fa necessari seguir potenciant la connectivitat ferroviària per a aconseguir l’arribada de trens amb més capacitat. Es destaca també la necessitat d’avançar en la flexibilitat del servei i l’adaptació a les necessitats dels fabricants, així com en la digitalització dels processos dintre dels ports, entre d’altres.

L’alta puntuació, 4,3 sobre 5, de la infraestructura tarragonina que comparteix amb el Port de Pasaia supera en valoració els ports de Santander, Sagunt, València, Vigo, Barcelona i Màlaga, que, amb una puntuació de 2,5 obté la pitjor valoració dels ports participants. En l’esmentat estudi es destaca que, malgrat en 2020 es va reduir el volum del tràfic de vehicles al voltant d’un 20% en els ports espanyols, al Port de Tarragona s’ha continuat amb la tendència de l’increment de l’ús del ferrocarril en els tràfics d’exportació i s’ha passat del 18,6% del total en 2019 fins al 20,9% en 2020.

Referencials de qualitat a la comunitat portuària

Per establir el rànquing dels ports amb moviment de vehicles, l'enquesta d’ANFAC es basa en la valoració d’elements considerats essencials en la prestació d’un servei portuari competitiu, d'acord amb els nivells de qualitat requerits pels fabricants per al transport marítim de vehicles. Els principals apartats valorats són el nivell d'implicació de l'Autoritat Portuària, la gestió dels tràmits duaners, l’accessibilitat al port, l’estat de les zones de dipòsit, l’agilitat en la gestió i la manipulació dels vehicles, entre d’altres.

L’entitat portuària, des de fa anys, aposta per la qualitat en tots els seus processos, especialment pel que fa referència al tràfic de mercaderies. I seguint aquesta política de qualitat, el Port de Tarragona juntament amb Bergé Carport i Estarraco CPE renoven anualment la certificació “Referencial Específic de Qualitat del Servei per al Tràfic de Vehicles en Règim de Mercaderia”, que s’audita segons l’esquema de certificació ANFAC-Puertos del Estado.

El Port, membre de l’Associació de Logística de Vehicles Europeus (ECG)

El Port de Tarragona és des d’enguany membre de l’Associació de Logística de Vehicles Europeus i va assistir el 14 i 15 d’octubre a la conferència anual de l’esmentada associació a Brussel·les, que va ser el primer esdeveniment presencial d’aquest tipus al món de l’automòbil. Aquesta trobada anual reuneix a operadors logístics, ports, proveïdors, fabricants i membres de la Comissió Europea perquè l’ECG és l’associació de referència en la logística dels vehicles acabats i on operadors logístics, ferroviaris, navilieres, carregadors i ports es troben per millorar l'operativa.

L’entitat portuària va ser present a la conferència anual per a conèixer l'evolució del mercat dels vehicles acabats i intercanviar impressions amb empreses logístiques i navilieres. Cal tenir present que l’ECG facilita la col·laboració no comercial entre els seus membres i promou les millors pràctiques en àrees operatives, especialment en l'harmonització dels estàndards operatius.

L’assistència del Port de Tarragona en aquesta conferència anual s'emmarca en l'estratègia diversificadora de tràfics del port i en el paper de suport a les empreses ja presents en la comunitat portuària.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona