El Port Tarragona millora el ferm en diferents punts de les seves instal·lacions

El Port Tarragona millora el ferm en diferents punts de les seves instal·lacions
07 Jun
2021

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Es tracta de millores preventives en zones d’alta ocupació

Les dues millores tenen un pressupost total 665.345€

El Port de Tarragona destina més de 660.000 euros en dos projectes per millorar els ferms d’algunes de les zones portuàries que suporten una alta freqüentació de trànsit rodat pesant.

El Port és una infraestructura que, per la seva capacitat logística i d’emmagatzematge, presenta punts amb un alta intensitat de trànsit rodat i d’ocupació amb maquinària, material logístic i càrrega, per la qual cosa els requeriments sobre els ferms són exigents. Des de fa anys la política de l’APT és la d'actuar per a millorar la capacitat d’aquestes zones per augmentar la durabilitat dels paviments.

Els projectes que ara es posen en marxa identificaran les zones en què els ferms requereixen aquesta millora i aplicaran una solució tècnica per a cadascuna d'elles, amb l’objectiu de minimitzar la inversió en futures intervencions. Les solucions adoptades s'unifiquen per a harmonitzar-les i simplificar l'execució amb l'estalvi conseqüent de costos. El primer projecte de millora aprovat per l’Autoritat Portuària de Tarragona per aquestes millores el pressupost és de 339.880 euros i te un termini d’execució de l’obra és de 2 mesos.

Millores més específiques en el moll d’Aragó

El segon projecte de millora, més específica i acotada, té un pressupost destinat de 325.465 euros i actuarà en diverses zones del Moll Aragó. Es farà per fases i per zones concretes per evitar interrompre les operatives portuàries durant els dos mesos d’execució de l’obra.

El Moll d’Aragó és una de les zones del port on, a més del trànsit anterior, es donen circumstàncies concretes que augmenten la pressió sobre el ferm. Aquestes zones presenten una concentració de naus  d'emmagatzematge de diversos  tràfics, amb un constant moviment d'entrada i sortida per part de camions i pales carregadores i transportadores d’alt tonatge.

Tant és així, que a més amés de les causes abans esmentades, en els dos vials transversals principals del Moll Aragó s'afegeix el mal estat del ferm existent i l’antiguitat del mateix, per la qual cosa es fa necessària l'actualització i millora del ferm en aquests vials transversals.

 

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona