El Port de Tarragona, bombers del Parc Químic de Seguretat i bombers de la Generalitat duen a terme el primer exercici pràctic en línia

El Port de Tarragona, bombers del Parc Químic de Seguretat i bombers de la Generalitat duen a terme el primer exercici pràctic en línia
16 Mar
2021

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Aquesta pràctica s’adapta a la situació actual, COVID-19, i substitueix els exercicis periòdics presencials que es duien a terme al recinte portuari

L’exercici va consistir en la simulació d’un accident de tràfic amb implicació de dues cisternes amb mercaderies perilloses al moll d’Hidrocarburs

L’exercici ha permès posar en funcionament l’estructura de comandament i la presa de decisions en situacions d’emergència, així, com l’activació del protocol d’actuació en cas de risc químic i biològic

El Port de Tarragona, els bombers del Parc Químic de Seguretat i els bombers de la Generalitat han dut a terme aquest mes de març el primer simulacre exercici pràctic d’emergència en format en línia.

Aquesta pràctica s’adapta a la situació COVID-19, i substitueix als exercicis periòdics que es duien a terme al Port de Tarragona.

L’exercici, en dos torns de dues hores de durada, ha permès posar en funcionament l’estructura de comandament i la presa de decisions en situació d’emergència, en el que participen de forma activa els equips de prevenció i extinció d’incendis de Parcs Químics de Seguretat i Bombers de la Generalitat, conjuntament amb la Policia Portuària del Port de Tarragona, que incideixen en un millor coneixement de l’entorn portuari i els riscs específics existents.

L’emergència simulada, va consistir a dissenyar un accident de tràfic amb la implicació de dues cisternes amb mercaderies perilloses al moll d’Hidrocarburs del recinte portuari tarragoní. Una de les cisternes simulava transportar àcid sulfúric i l’altra benzina, per tal que, la pràctica servís per posar en marxa els protocols d’actuació recollits a les fitxes de primera intervenció vers al risc químic i biològic (NRBQ). Cal afegir que a la vegada, va servir per a revisar les actuacions operatives més adients en situacions complexes amb barreja de substàncies perilloses.

La sinergia entre tots els actors implicats es vol traduir en millorar la preparació vers l’escenari presentat i millorar l’eficiència en la resposta vers a emergències portuàries.

Tot i la novetat de dur a terme l’exercici en format en línia, el grup d’intervenció ha qualificat aquest exercici de molt positiu i necessari per continuar treballant en la capacitat de resposta, la coordinació i l’organització tan necessària en incidents d’aquesta índole.

Des del Port de Tarragona s’anuncia que durant el 2021 es treballarà per donar continuïtat a aquest tipus de pràctiques i es continuarà col·laborant entre diferents efectius en el disseny d’aquests tipus d’exercicis, en línia, mentre l’escenari, a causa de la COVID-19, no permeti retornar al normal desenvolupament d’exercicis i simulacres presencials.

 

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona