Back

Admesos els 6 projectes presentats pel Port Tarragona al fons d’innovació oberta Ports 4.0

Admesos els 6 projectes presentats pel Port Tarragona al fons d’innovació oberta Ports 4.0
22 Feb
2021

Es tracta d’un model de finançament per atreure, recolzar i facilitar l’aplicació del talent i emprenedoria al sector logístic-portuari

El fons Ports 4.0 ha admès un total de 313 solucions dels 520 projectes per a la transformació del sector

El fons compta amb un pressupost de 12 milions d’euros en subvencions per finançar el desenvolupament dels projectes guanyadors

Tots els projectes innovadors del Port de Tarragona han estat admesos en la primera convocatòria de Ports 4.0. El Port ha estat admès amb 6 solucions tecnològiques presentades en aquest programa de finançament d’innovació del sistema portuari espanyol, coordinat per ‘Puertos del Estado’.

Les candidatures presentades havien de donar resposta als reptes plantejats després d’un procés d’anàlisi amb els principals actors del sector logístic, en el que es van detectar les àrees de millora i el potencial d’innovació a l’àmbit de digitalització, seguretat, protecció mediambiental, eficiència i descarbonització.

En aquesta primera convocatòria Ports 4.0 s’han presentat un total de 520 projectes i compta amb un pressupost de 12 milions d’euros en subvencions per finançar el desenvolupament i posada en marxa dels projectes guanyadors. Dels 520 projectes presentats han estat admeses un total de 313 solucions. Aquestes iniciatives passen a la fase final de selecció que, actualment, està en procés.

El Comitè Tècnic de valoració de Ports 4.0, categoritza els projectes en 3 grups en funció depenent del seu grau de maduresa tecnològica: Idea, fase precomercial i fase comercial.

El Port de Tarragona ha estat admès en la categoria ‘Idea’ amb un projecte titolat ‘World Friendly/Port’ i, en ‘fase precomercial’, ha estat admès amb 5 projectes: ‘Port Resilience: Rezilio Cascade’,’Romvision’,’Smart GDS’,’Subdrill JC 250’,’Sensorización Vidrocorer’.

Els projectes innovadors

Els projectes admesos i impulsats pel Port Tarragona són els següents:

- Idea World Friendly/Port. | Oferir dades i informació vinculades amb WFriendly que accelerin el compliment de diferents objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 i l'entrada a la quarta revolució industrial als ports. Desenvolupar un nou model de port, el WFriendly/Port, que serveixi de marc comú per unificar criteris i analitzar el seu desenvolupament a nivell global, i definir un índex WFriendly / Port que ens indiqui el nivell de compliment del model als ports.

Per a la categoria ‘PreComercial’

- Port Resilience: Rezilio Cascade. | L’objectiu d’aquest projecte es basa en la millora de la seguretat i la resiliència de les instal·lacions portuàries mitjançant la combinació de tecnologies de digitalització de plans d'emergència i de simulació d'efectes cascada o dòmino de les diferents infraestructures i serveis al Port.

- Romvision. | Orientat a implantar una solució de seguiment del trànsit dins del port, en temps real, sense interrompre el flux de trànsit, per gestionar de manera proactiva els fluxos de trànsit, per evitar embussos, cercar fàcilment vehicles i el seu moviment per tot el Port.

- Smart Gds | Monitoritzar la circulació del trànsit pesat a l'interior del recinte. Proposar als transportistes que acudeixin al port els slots més òptims perquè la seva estada a port sigui la mínima possible, millorant així l'operativa portuària i disminuint l'impacte mediambiental que provoca la congestió de vehicles. Connectar les bàscules amb un sistema basat en tecnologia Block Chain que permeti de manera inviolable emmagatzemar les pesades de manera que puguin ser consultades per tots els agents implicats.

- Subdrill Jc 250 | Construir un equip perforador subaquàtic, que auxiliat d'una embarcació permetria la realització de prospeccions geotècniques (tant extracció de mostres com realització d'alguns assaigs) sota l'aigua sense dependre de plataformes flotants, que són mitjans molt cars de mobilitzar i utilitzar. En canvi, un perforador subaquàtic es podria carregar sobre un camió i fins i tot un avió per transportar arreu del món. Implicació de l'APT: Un tram de 30m de moll i una esplanada adjacent de 30 x 30 m on fer les proves del pilot durant 2 o 3 dies més els dies de muntatge i desmuntatge

- Sensorización Vibrocorer | L'objectiu principal d'aquest projecte és donar solució a la manca de dades durant la realització de l'assaig. Per a això, es pretén dissenyar i desenvolupar un lector de paràmetres a incorporar en VC que permeti obtenir dades paramètriques durant l'execució de l'assaig que puguin ser correlacionats amb propietats de terra assajat.

Conèixer Fons Ports 4.0

L'objectiu principal del Fons Ports 4.0 és promoure i incorporar activament la innovació disruptiva o incremental com a element de competitivitat, d'eficiència, sostenibilitat, seguretat i protecció en el sector logístic- portuari espanyol, tant públic com privat per a facilitar la seva transició cap a l'economia 4.0.

El pressupost de 12 milions d’euros és finançat, íntegrament, mitjançant el Fons de Compensació Interportuari amb l’1% addicional aportat per les 28 Autoritats Portuàries.

Cada categoria té una dotació econòmica assignada. En el cas de la categoria ‘Idea’ és de 500.000 euros, essent l’ajut unitari de 15.000 euros. En el cas de la categoria ‘precomercial’, amb una dotació de 7,5 milions d’euros, l’ajut consistirà en una quantitat màxima del 60% dels costos associats a la component d’innovació amb un límit màxim d’1 milió d’euros per a cada proposta. Finalment, amb una dotació total de 4 milions d’euros, la categoria ‘comercial’ cada solució rebrà un suport econòmic que consistirà en una quantitat màxima del 80% dels costos associats a la component d’innovació amb un límit màxim de 2 milions d’euros.

Respecte a les verticals temàtiques es poden destacar l’Eficiència logística a l’àmbit infraestructural, operacional o de prestació de serveis, la Digitalització de processos i plataformes intel·ligents, la Sostenibilitat ambiental i energia, i, finalment la Seguretat i Protecció.

Relacionat amb les tecnologies per desenvolupar els projectes destaquen Tecnologies de la Informació i la Comunicació´, Automatització de processos, Intel·ligència Artificial, Sensorització i Internet de les Coses.