El Port de Tarragona adquireix un camió de bombers per reforçar la prevenció i control d’emergències

El Port de Tarragona adquireix un camió de bombers per reforçar la prevenció i control d’emergències
12 Nov
2020

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Es tracta d’un vehicle equipat per dur a terme tasques de salvament, rescat i ajuts tècnics

El furgó té un import d’adjudicació de 419.900 euros, sense impostos i un termini de lliurament de 8 mesos

L’adquisició és fruit del conveni de 2019 entre el Port i el Departament d’Interior per a la coordinació i gestió de les emergències

El passat 5 de novembre, mitjançant la plataforma de Contractació Pública, el Port de Tarragona va publicar l’anunci de formalització del contracte per a l’adquisició d’un vehicle carrossat com a furgó pesat de salvaments diversos. Aquesta compra es un pas més en la posada en pràctica dels acords signats en el marc del conveni de l’agost del 2019, entre l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

El vehicle objecte de licitació està expressament dissenyat per tal de dur a terme les tasques pròpies de salvament, rescat i ajuts tècnics per augmentar l’eficiència en les funcions pròpies relacionades amb la prevenció i el control d’emergències. Entre un total de 3 empreses que es van presentar durant el període de presentació de sol·licituds, ha estat FLOMEYCA, SA. la que finalment ha guanyat el concurs amb un pressupost total de 419.900 euros, sense impostos, i amb un període de lliurament del furgó de fins a 8 mesos.

La compra d’aquest furgó pesat és un dels punts establerts al conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat i l’APT, un conveni que funciona com a eina efectiva per a la coordinació i gestió de les emergències que permet incrementar l’eficàcia de la prevenció i la resposta coordinada i eficient en situacions de crisi.

El conveni del Port amb la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments té una vigència de 4 anys i preveu una inversió en equipament de fins a 150.000€ cada any i de fins a 50.000€ anuals per a formació per tal de millorar l’eficiència en la prevenció i control d’emergències per part dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, entre altres serveis de seguretat i protecció.

Més col·laboració, més seguretat

Durant l’agost de 2019, l’Autoritat Portuària de Tarragona i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments al Port de Tarragona.

El conveni augmenta i millora el nivell de seguretat al Port de Tarragona i dóna resposta a la complexitat, la diversitat i el gran volum d’activitats que es duen a terme dins de la zona de servei marítim-terrestre del Port. Amb aquest acord, s’adquireix el compromís i se protocolaritza la intervenció dels Bombers de la Generalitat amb sortida immediata des dels parcs més propers en cas de qualsevol tipus de salvament i rescat de persones, en zona terra o en vaixell, i en accidents de trànsit amb persones atrapades.

Els Bombers també actuaran com a reforç dels bombers del Parc Químic per desenvolupar funcions d’extinció d’incendis, intervencions en matèries perilloses i actuar en cas d’activació del Pla d’Autoprotecció del Port i altres Plans de Protecció Civil o d’àmbit superior que afectin la zona portuària.

Finalment, i de forma planificada, l’APT i Bombers col·laboren en la realització d’estudis i en l’assessorament de les instal·lacions i els sistemes per a la protecció d’incendis; col·laboraran en la investigació i l’anàlisi dels sinistres que s’hi produeixin i participaran en la realització de simulacres generals realitzats per l’APT. Els Bombers de la Generalitat també participaran en les campanyes generals de sensibilització adreçades a la comunitat portuària, relacionades amb la prevenció i l’extinció d’incendis i riscos específics de les instal·lacions o de qualsevol altre aspecte que pugui ser considerat d’interès.

La col·laboració entre el Port de Tarragona i Bombers de la Generalitat de Catalunya que ja ha mostrat una molt bona coordinació en la gestió de les emergències. El conveni dóna continuïtat a la col·laboració que ambdues parts han estat realitzant els darrers anys.

La seguretat a les instal·lacions del Port de Tarragona és un compromís fonamental per al desenvolupament de l’activitat portuària. El Pla d’Autoprotecció del Port, conjuntament amb la resta de plans d’emergència existents a l’àmbit portuari, defineixen, dimensionen i doten dels mitjans necessaris les diferents fases i actuacions que l'organització ha de posar en marxa per fer front als esdeveniments que puguin suposar una situació de risc sobre la vida, el medi ambient i/o la propietat.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona