El Port de Tarragona millora l’accessibilitat en tren al moll de Castella

El Port de Tarragona millora l’accessibilitat en tren al moll de Castella
12 Jun
2020

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

L'obra, que ha durat quatre mesos, ha consistit en el desdoblament d'una via de ferrocarril per millorar el transport d’agroalimentaris

La millora de les infraestructures ferroviàries en el moll de Castella del Port de Tarragona ha consistit en desdoblar una via de ferrocarril situada en el moll Castella, creant una nova via paral·lela a la ja existent amb una longitud de 300 metres. La nova via s'ha dissenyat amb ample ibèric i l’objectiu de l’intervenció ha estat millorar la capacitat de càrrega i maniobra de les composicions ferroviàries en aquest moll on majoritàriament es carreguen productes agroalimentaris a granel.

El motiu d’aquesta actuació rau en el fet que la via directa existent presentava una longitud no concorde a les necessitats operatives dels nous tràfics ferroviaris del Port de Tarragona. Aquesta situació ocasionava interferències amb les operatives de vaixells a la zona de Castella Sud més pròxima al cantell del moll. Per aquest motiu era necessari desdoblar la via de Castella Nord, per a poder operar sense causar molèsties en altres operatives.

L’obra ha consistit en el desdoblament de la via ferroviària existent al carrer Àvila del Moll de Castella, mitjançant una via de formigó i el condicionament de l'actual desviament situat en la intersecció entre els carrers Àvila i Salamanca, en el mateix Moll.

El tràfic d’agroalimentaris en tren a l’alça

Les empreses que operen en el Port de Tarragona cada cop utilitzen més els serveis ferroviaris del qual disposa, aquest fet intueix un canvi en el sector de la logística, més sostenible. Aquest canvi queda palès en els moviments de productes agroalimentaris amb diferents destinacions, com la vall de l’Ebre, Lleida, Monzón, Saragossa, i per altra banda, Vic.

Des de l’any passat, el Port de Tarragona porta una mitjana de 3 trens setmanals de productes agroalimentaris, principalment moresc (altrament dit blat de moro, o panís) amb puntes de 5 trens setmanals des del passat mes d’abril. Una línia regular de transport ferroviari des del Port cap als clients finals del hinterland del port tarragoní.

El moviment de productes agroalimentaris és un dels més destacats al Port de Tarragona, tant pel seu volum, uns 5 M de tones anuals de mitjana, com per les importants instal·lacions i repercussió econòmica en el hinterland.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona