Aprovada la delimitació d’espais i usos portuaris del Port de Tarragona

Aprovada la delimitació d’espais i usos portuaris del Port de Tarragona
04 Sep
2019

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Puertos del Estado aprova la DEUP 2017 després de dos anys de treballs

El Ministeri de Foment, a través de Puertos del Estado, ha aprovat la nova DEUP (Delimitació d’Espais d’Ús Portuari) del Port de Tarragona, un document estratègic que finalment, després de 2 anys, ha rebut el vistiplau dels responsables de Madrid. La DEUP fixa els límits marítims i terrestres del Port de Tarragona a data de 2017, recollint els canvis dels darrers anys en la delimitació de la Zona de Servei del Port. El document és una foto fixa de les zones de servei del Port que en regula les activitats, fixa la delimitació i defineix els usos de la zona de servei portuari.

La Zona de Servei del Port inclou els espais de terra i d'aigua necessaris per al desenvolupament dels usos portuaris, els espais de reserva que garanteixin la possibilitat de desenvolupament de l'activitat portuària i aquells que puguin destinar-se a usos vinculats a la interacció port-ciutat. El document de la DEUP també defineix els usos previstos per a cadascuna de les diferents àrees en què es divideixi la zona de servei del Port.

L’objectiu de la DEUP és establir una fotografia fixa dels espais en ús del Port de Tarragona i les reserves d’espais per al seu desenvolupament posterior. En aquest cas, la darrera versió d’aquest document –a més d’incloure nous terrenys- en desafecta d’altres vinculats a previsions de creixement del Port que no s’han dut a terme, com per exemple el contradic de Ponent a la zona Sud o els darrer tram del dic de Llevant, ja que alguns dels projectes del 1994 no han estat desenvolupats des de llavors i estan essent substituïts per d’altres al nou Pla Director que actualment està tramitant el Port amb Puertos del Estado.

Connexió per a la ZAL

La DEUP incorpora a la Zona de Servei Portuària terrestre diverses peces de sòl amb l’objectiu de completar els espais per als accessos a la futura Zona d’Activitat Logístiques (ZAL), un espai d’un milió de metres quadrats destinat a ampliar les zones d’emmagatzematge i transport de mercaderies situat en el terme municipal de Vila-seca (La Pineda). El document incorpora una zona d’uns 9.000 m2 prop de l’Autovia C31B Salou-Tarragona que acolliria la connexió de la ZAL amb la carretera TV-3148 i uns altres terrenys, d’uns 26.000m2 i propietat de l’APT a l’oest de l’ATV-3146, que connectaria la ZAL a la xarxa general de carreteres pel nord. Finalment, aquest document estratègic també incorpora la regularització tècnica d’uns terrenys de 15.000 m2 que connecten el Port amb la ZAL i per carretera i, per tren, mitjançat un bypass per damunt del Rack de Repsol.

Espais per ampliar terminal de la Boella

La DEUP també recull la incorporació d’una banda de terreny a prop del Centre Educatiu de Tarragona – antiga Universitat Laboral- que se situa de forma paral·lel als molls de Galícia i Andalusia que assegura l’espai necessari per una possible ampliació de la Terminal Intermodal de La Boella. Aquesta peça de sòl suma uns 39.000 m2 a tocar del centre educatiu, però al mateix temps desafecta 96.000 m2 que ja no entren en els plans de futur del Port. Actualment, la Terminal Intermodal de La Boella no requereix d’una ampliació immediata, però a mig-llarg termini podria necessitar més espai, particularment quan entri en funcionament la terminal intermodal “Puerto Centro” que el Port de Tarragona projecta construir prop de la capital de l’Estat espanyol.

Millors comunicacions per tren i carretera

La DEUP incorpora una àmplia zona de servei en el marge dret del riu Francolí de 85.000 m2 que permetrà millorar les comunicacions terrestres del Port de Tarragona. Per una banda, aquests terrenys podien permetre la construcció d’una “zona buffer” o de transició, destinada a l’espera de camions per a càrrega i descàrrega, que alliberaria espais als molls que es destinarien a noves activitats. I d’altra banda, aquests terrenys també podrien acollir la futura connexió de la via de ferrocarril cap a Saragossa i Madrid amb l’estació de classificació de la Canonja, la qual cosa permetria l’entrada i sortida de composicions de trens des de i cap al futur “Puerto Centro”, als municipi de Guadalajara i Marchamalo.

En aquest sentit, la DEUP també incorpora l’actual ramal ferroviari que connecta amb la línia Tarragona-València. Es tracta d’una connexió ja existent però que calia delimitar i definir-ne formalment el seu ús i que afecta a 8.800 m2 de sòl a tocar de l’EDAR d’Ematsa.

Connexió Port i Ciutat

La delimitació d’espais portuaris inclou la passarel·la que uneix el Port amb la ciutat des del juny de 2018 i que l’APT va finançar i construir amb l’objectiu d’unir la façana marítima amb la ciutat de Tarragona a través d’un projecte que suposar la inversió de 1,7 milions d’euros. La DEUP també inclou els terrenys corresponents al passeig marítim de la platja del Miracle. En ambdós casos l’APT se’n fa càrrec seguint de la seva voluntat de relligar, més i millor, el Port i la Ciutat; i complint el seu objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de les zones adjacents al port i també del conjunt de la ciutat.

Redefinició d’espais

La DEUP aprovada per Puertos del Estado apropa la delimitació d’espais a la realitat existent. La nova definició dels espais té en compte els projectes desestimats, els espais que han vist augmentar les seves dimensions o aquells que necessiten modificar els seus límits. El document del Port de Tarragona inclou el traçat actual de la desembocadura del riu Francolí i n’elimina una possible desembocadura entre els molls de Reus i La Rioja. La DEUP també adapta el perfil del Moll de Llevant al seu perfil real com també ho fa per al moll de Costa i Lleida, el de Pescadors, el de Cantàbria, de Galícia, de Navarra, d’Andalusia, així com les esplanades d’Hidrocarburs i de Ribera, i el Port Esportiu que en aquests moments presenten dimensions i límits lleugerament diferents al disseny del planejament elaborat fa més de 20 anys.

El Moll de Balears

Segons la normativa vigent, la DEUP ha de reflectir exclusivament les obres ja executades o, si es requereix, amb la seva tramitació molt avançada. Per tant, la DEUP recentment aprovada no recull el nou projecte del Moll de Balears. No obstant, dintre del període d’espera de dos anys per al vistiplau tècnic des de la capital de l’Estat de la DEUP de 2017, l’APT ha tirat endavant la fase 1 d’aquest nou moll per destinar-lo a terminal de creuers, amb una inversió de 35 milions d’euros. Aquest “jet lack burocràtic”, entre l’aprovació definitiva del document descriptiu dels espais i usos portuaris i la gestió del Port, ha estat la causa que la DEUP no reculli el projecte del Moll de Balears i es vegi abocat a una nova actualització que inclogui els projectes d’obres en avançat estat d’aprovació previstos en el cicle inversor anunciat al mes de febrer pel president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset i que permetran tirar endavant la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), l’espai Xarxa Natura 2000, el Moll de Balears, el contradic dels Prats, etc.

 

Infraestructures en desenvolupament

+ info
   

  

Línies estratègiques

 
+ info
 

 

 

 

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona