Back

El Port de Tarragona es promociona com hub petroquímic en l’ European Petrochemicals Conference

El Port de Tarragona es promociona com hub petroquímic en l’ European Petrochemicals Conference
15 Mar
2017

En el marc de l’estratègia de guanyar projecció internacional, el Port de Tarragona està present a la 4th Platts European Petrochemicals Conference que s’està celebrant a Düsseldorf (Alemanya). Una delegació de l’equip comercial encapçalada per la directora Comercial i de Desenvolupament de Negoci, Genoveva Climent, han viatjat a la ciutat alemanya que durant dos dies es converteix en punt de trobada d’empreses petrolieres i químiques mundials; consultors, contractistes i proveïdors pioners en el sector.

L’objectiu del Port de Tarragona és seguir promocionant el seu posicionament com a hub petroquímic i químic al Mediterrani, amb una ubicació geoestratègica per a la implantació d’empreses d’emmagatzematge. Així mateix, es posa en valor la modernitat i la eficiència en la prestació de serveix orientats a la diversitat de productes químics.

Conferència ‘Port de Tarragona: hub del Mediterrani’

En el marc de l’esdeveniment 4th Platts European Petrochemicals Conference, que reuneix a alts càrrecs del sector químic i petroquímic a nivell europeu, la directora Comercial del Port de Tarragona, Genoveva Climent, i Camille Marty, Liquid Bulk Business Manager del Port van realitzar ahir una conferència on van exposar davant dels assistents el posicionament del Port de Tarragona com un dels grans ports del Mediterrani en el sector dels productes químics i petroquímics, i un referent del sud d’Europa.

Genoveva Climent va destacar que “un dels principals actius del Port de Tarragona és el clúster petroquímic més important del sud d’Europa. El Port de Tarragona està complementat per una gran i competitiva indústria, una ubicació geoestratègica amb bones comunicacions ferroviàries i marítimes, infraestructures especialitzades i eficiència en la prestació dels serveis orientats a la diversitat dels productes petroquímics”.

Des de la visió de creixement, ChemMed Tarragona configura un entorn idoni per a la inversió, no només en el mercat europeu, sinó també com hub per a subministrar a mercats emergents com Àfrica. 

 

Social Media

Markets and conferences

Thursday 17 October 2019
Friday 18 October 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Tuesday 22 October 2019
Thursday 24 October 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

Traffic warning

18 October 2019
18 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
20 October 2019
20 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
22 October 2019
22 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
25 October 2019
25 October 2019
Arribada creuer
Km. 0

 

  Help us to improve

      Have you found any incidences?

                Let us know

   

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.