Back

Inventari del Fons Històric de la Capitania Marítima

El passat 26 de novembre de 2008 va tenir lloc l’acte protocolari de signatura del conveni de cessió de documentació històrica de la Capitania Marítima de Tarragona a l’Arxiu del Port de Tarragona.

El gruix de la documentació ingressada el formaven, principalment, els rols de despatx i dotació, però també llicències de pesca i fulls d’assentament de vaixells des del 1859 fins al 1998. Després de la seva ordenació i classificació, els tècnics de l’Arxiu del Port, han elaborat un  pdf_img inventari que pot consultar tot aquell qui estigui interessat.

El rol de despatx és un procediment administratiu que duen a terme les Capitanies Marítimes per comprovar que vaixells i embarcacions civils compleixen els requisits exigits per la normativa legal i les autoritzacions necessàries per dedicar-se a l’activitat que declaren.

La informació que contenen aquests llibres és molt variada ja que hi consten, tant les característiques tècniques de l’embarcació (any de construcció i lloc, nom del constructor...), com les del propietari, els possibles canvis de nom que hagi sofert, la llista de la tripulació i el càrrec que ocupen a bord, així com altres dades significatives com el certificat de navegabilitat.

Un total de 922 embarcacions referenciades, algunes d’elles amb fotografia inclosa, la major part d’elles dedicades a la pesca (llista 3a), amb tota la informació abans esmentada, que permet fer-nos una idea de la importància que ha tingut aquesta activitat econòmica a la nostra costa.