Atrás

 

 

El Port de Tarragona posa a la vostra disposició un recull dels arxius multimèdia (vídeos) amb els quals podreu conèixer d'una manera atractiva la nostra activitat i les seves diverses vessants, ja sigui en termes comercials i logístics, com la nostra relació amb la ciutat de Tarragona. Teniu l'opció de visualitzar-los tots o bé classificar-los per categories i temàtiques. 

 

 

 

Seguretat Industrial i Autoprotecció

La seguretat industrial a les instal·lacions del Port de Tarragona és un compromís intrínsec al desenvolupament de la nostra activitat portuària. Per reafirmar el nostre compromís amb una gestió segura i eficaç, l'any 2013, es va homologar el Pla d'Autoprotecció del Port de Tarragona (PAU), també anomenat com a Pla d’Emergència Interior del Port de Tarragona (PEI). Aquest document està elaborat d’acord amb la normativa adient que estableix el Decret 30/2015, d’aprovació del catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, i també en concordança a la Norma bàsica d'autoprotecció, segons el Decret 393/1997 en el qual es fixa el contingut d’aquestes mesures.

El Pla d’Autoprotecció i les tasques d’elaboració del Pla de Protecció de Port expliciten l'actuació de l'organització i dels mitjans necessaris, per fer front als esdeveniments que puguin suposar una situació de risc sobre la vida, el medi ambient i/o la propietat.

 

Cal destacar que Port de Tarragona és el primer port del sistema portuari estatal en aconseguir el certificat de Gestió d’Emergències basat en la norma internacional ISO 22320.

La norma és un recull de les millors pràctiques mundials en matèria de gestió integral d’emergències amb l’objectiu d’establir l’ordre i el control organitzacional d’estructures i procediments, presa de decisions, traçabilitat i gestió de la informació.

La certificació ISO 22320 significa una garantia i el compromís del Port per la seguretat de les persones, de les infraestructures, de les activitats i de l’entorn.

 

Certificat de Gestió emergències ISO 22320

 

Procediment en cas d'emergència

 

 

COM ACTUAR EN CAS D'EMERGÈNCIA?

 AVISAR 

immediatament al Centre de Control de Vigilància (CCV)

(+34) 900 229 900

 INFORMAR 

 Identificació de la persona que dóna l’alarma

 Localització, naturalesa, magnitud i evolució de l’incident

 Substàncies o mercaderies afectades 

 Persones i instal·lacions afectades

 Accions realitzades (intent d’extinció, trucades al 112, bombers, altres)

 Altres circumstàncies de perill

 ACTUAR 

amb els mitjans disponibles sense arriscar-se, prioritzant la pròpia seguretat

 

 

LÍNIES D'ACTUACIÓ

Mitjans humans i materials

 

    Mitjans humans i materials

 

Equip de bombers especialitzats

 

Equipaments amb materials adequats als nous canvis tecnològics i del sector

 

Instal·lacions pròpies de xarxa contra incendis

 

Centre de Comandament Avançat (CCA) per a la gestió d'emergències al Port

 

Conveni de col·laboració amb Protecció Civil en la suma d'efectius a la gestió d'emergències 

 

 

INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT

 

 

Heliport

 

Heliport Port de Tarragona

 

L'Autoritat Portuària de Tarragona disposa d'un heliport permanent d'ús restringit especialitzat, destinat a la realització d'activitats aèries variades, com són l'aviació privada i corporativa i els treballs aeris en matèria de salvament marítim i emergències.

Aquestes activitats es poden desenvolupar els 365 de l'any, entre la sortida i la posta del Sol.

Els paràmetres de disseny són:

 

1r. D (dimensió màxima de l'helicòpter): 18,7 m

2n. RD (diàmetre de rotor de l'helicòpter): 15,6 m

3r. MTOW (massa màxima a l'enlairament): 8.600 Kg

4t. UCW (amplada màxima del tren d'aterratge): 3,0 m

5è. Classe de performance: 1 (en trajectòria única), 2 i 3

6è. Heliport elevat o de superfície: Superfície

Habilitat per a operacions de classe de performance 1, 2 i 3

Operativitat d'helicòpters certificats per a vols VFR

 

 

Fitxa resum operativa de l'heliport

Descarregar les dades complementàries sobre l'heliport del Port de Tarragona

 

 

 

UBICACIÓ

El punt de referència es troba situat al centre de la plataforma en superfície de formigó armat.

Coordenades WGS-84: 41.05.19,49 N | 001.13.33,35 E | Elevació 3m

 

 

Parc de bombers

 

 

Parc de bombers

 

És un dels mitjans amb què compta  el Port de Tarragona per fer front  a situacions d'emergència i lluita contra incendis, segons els termes establerts en la normativa d'aplicació vigent. Està ubicat dins del recinte portuari i gestionat en col·laboració amb l'Associació d'empreses del Parc Químic Sud.

 

Relació d'alguns mitjans materials amb que el parc de bombers compta:

 

Monitor de gran cabal amb unitat de barreja d'escuma, amb remolcador contenidor amb 2.000 metres de mànegues de 6", amb accesoris i unitat de recollida hidràulica.

Vehicle mixt aigua-escuma sobre xassís IVECO AD 190 T33

Vehicles d'intervenció ràpida

Ambulància de suport vital bàsic

Emissores TETRA, càmera tèrmica i detectors de gasos

Equip d'intervenció contra incendis de transvasament de gran cabal (HYTRANS)

Contenidor per a intervenció avançada amb materials perillosos

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓ

 

 

 

GALERIES FOTOGRÀFIQUES

 

 

  Ajudeu-nos a millorar

      Heu trobat alguna incidència? 

                Aviseu-nos