Atrás

L'odissea del Winnipeg, 1939

L’odissea del Winnipeg, 1939. Vestíbul del Tinglado 4 del Moll de Costa (del 15 de setembre al 7 d'octubre de 2009)

A finals del mes de gener de 1939, milers de republicans espanyols travessaven la frontera francesa pels Pirineus, camí de l’exili, esquivant les tropes franquistes que avançaven implacablement cap a Catalunya.
 
Un cop a França, no tots van tenir la mateixa sort, especialment els combatents, que van ser conduïts a camps de refugiats provisionals on les condicions de vida eren molt precàries: Argelès–sur –Mer o Saint Cyprien en són un exemple. Uns quants centenars d’aquests refugiats van poder ser traslladats a països sud-americans com Mèxic o Xile on començaren una nova vida, lluny de la terra que els havia vist néixer.
 
Aquests viatges trans-oceànics comptaren amb el suport d’intel·lectuals, diplomàtics, artistes i polítics afins a la causa republicana. És el cas del poeta Pablo Neruda i la intensa tasca humanitària i diplomàtica que va dur a terme perquè el 3 de setembre de 1939 el vaixell Winnipeg pogués salpar del petit port de Paillac, prop de Burdeus, amb destinació a Xile.  
 
En col·laboració amb l'Associació Allende a Tarragona, l'Arxiu del Port tingué cura de la producció i el muntatge d'aquesta mostra amb l'objectiu de commemorar el 70è aniversari de la sortida del vaixell Winnipeg, fletat a instàncies del poeta xilè Pablo Neruda, amb més de 2.000 passatgers republicans espanyols que van tenir la gran sort de fugir d'una mort segura i començar una nova vida més enllà de l'Atlàntic.

Textos exposició

Descarrega

 

 

Vídeo exposició

 

Galeria fotogràfica de l'exposició

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.