Atrás

Salt qualitatiu en la millora de l'eficàcia en la gestió energètica

Salt qualitatiu en la millora de l'eficàcia en la gestió energètica
04 Nov
2014

El Port de Tarragona també està duent a terme un esforç en la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions portuàries en la línia amb el que anomenem smart ports, és a dir, ports tecnològicament avançats i eficients des del punt de vista del consum energètic. Les actuacions principals i amb inversions importants en aquesta matèria es basen en la reducció dels consums energètics com a combustibles, electricitat i aigua.
En el marc d'aquesta línea de treball, el Port de Tarragona ha posat en marxa una instal·lació fotovoltaica per a consum a la coberta de l'edifici del Punt d'Inspecció Fronterer (PIF), que permet la generació d'electricitat utilitzant una font d'origen renovable com és la radiació solar.
Amb aquesta acció s'aconsegueix la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, la producció d'energia propera al consum i reduint les pèrdues originades pel seu transport, així com també la no dependència de fonts energètiques exteriors.
Aquesta instal·lació, amb una potència nominal de 20kW, genera energia elèctrica que és consumida al propi edifici i que representa més d'un 20% de les necessitats totals. Els pràcticament 26MWh/any produïts representen un estalvi anual d'emissions de 17 tones de CO2.
Utilitzant equips i tecnologies eficients i de qualitat garantida, la instal·lació disposa de la nova tecnologia de Control d'Injecció Zero, amb la qual es garanteix que la pròpia instal·lació regula la producció per tal de que mai aquesta sigui superior al consum i, per tant, no s'injecti energia a la xarxa elèctrica exterior a l'edifici.