Atrás

El Parc Químic de Bombers Port Tarragona, gairebé 20 anys de servei de protecció i seguretat química i portuària

El Parc Químic de Bombers Port Tarragona, gairebé 20 anys de servei de protecció i seguretat química i portuària
08 Set
2022

Un total de 49 bombers donen servei des dels Parcs Sud i Nord, el Parc Químic del Port i el Parc de Resposta a la Contaminació (PRCM)

Durant l’any 2021 van realitzar 75 serveis i 58 durant el primer trimestre de 2022

El Parc Sud, El Parc Químic Port Tarragona i el PRCM donen servei directe al Port Tarragona

L’equip de bombers del Parc Químic de Tarragona presta servei des de fa gairebé 20 anys en matèria de protecció i seguretat dins i fora del recinte portuari. Un total de 49 professionals treballen en els Parcs Químics de Seguretat de Tarragona, el Parc Nord amb seu a la Pobla de Mafumet, el Parc Sud, situat a l’autovia de Salou, el Parc Químic del Port Tarragona, situat al moll d’Hidrocarburs del Port, i el Parc de Resposta a la Contaminació Marina (PRCM), que compta amb diferents contenidors distribuïts a diferents zones del recinte portuari. Els darrers tres parcs esmentats (Sud, Port Tarragona i PRCM) són els que donen un servei directe al Port Tarragona amb un total de 27 professionals assignats.

Els seus vehicles de color verd sovint són els primers en desplaçar-se cap el focus d’un incident al Port de Tarragona. Durant l’any 2021 van efectuar 75 serveis i, durant el primer semestre de 2022 ja han comptabilitzat 58 actuacions. Actuacions que durant 2021 es van dividir en 15 serveis apagant focs, 8 rescats, 17 accions sanitàries, 10 actuacions per vessaments, 1 operació marítima, 18 accions mediambientals i 6 serveis en reparació de danys als equips.

Inaugurat al 2003

El Parc Químic de Bombers  de Port Tarragona va ser inaugurat l’any 2003, i està format per un equip de fins a 49 professionals que vetllen per la protecció i seguretat dins del recinte portuari . Es tracta d’uns professionals especialitzats i altament qualificats per a emergències en la indústria química i portuària. Són equips en constant formació, amb una actitud proactiva i que segueixen els criteris de prevenció i protecció basats en solucions innovadores. La seva trajectòria l’ha consolidat com un equip molt solvent per garantir un alt nivell de protecció i seguretat. Els professionals treballen per torns per cobrir les 24 hores del dia els 365 dies l’any i sempre tenen un mínim d’onze bombers de guàrdia diàriament.

Funcions dels "Verds”

Les funcions del Parc Químic de Bombers, que hom sempre pot reconèixer pel color verd dels seus vehicles i equipaments, consisteixen en extinció d’incendis, intervencions del PAU (Pla d’Autoprotecció Port Tarragona), salvament de persones, recerca i anàlisi dels sinistres, manteniment preventiu dels punts de les xarxes d’aigua contra incendis, prevenció i vigilància de tasques relatives al moviment de mercaderies perilloses dins del recinte portuari tarragoní, revisió normativa, manteniment d’equips de lluita contra incendis i sistemes de detecció i extinció, vigilància preventiva, formacions en lluita contra incendis, risc químic i rescat, participació en simulacres, etc.

Per poder fer front a aquest ventall d’incidències de tot tipus, disposen de material adient i tecnologia capdavantera per fer front a qualsevol mena d’emergència.