Atrás

El Port de Tarragona licita l’actuació arqueològica al jaciment de la vila romana de Cal·lípolis

El Port de Tarragona licita l’actuació arqueològica al jaciment de la vila romana de Cal·lípolis
16 Ago
2022

El projecte d'intervenció arqueològica entrarà en la primera fase que tindrà una durada de cinc mesos i un pressupost de licitació de 161.425€ (IVA exclòs)

L’actuació està definida conjuntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Es preveu l’inici de la intervenció a principis del darrer trimestre de 2022 amb un termini d’execució de cinc mesos

Aquest mes d’agost el Port de Tarragona ha licitat la primera fase del projecte de neteja i re-excavació del jaciment arqueològic de Cal·lípolis. L'obra té un termini d'execució de 5 mesos i un pressupost de licitació de 161.425,23€ (IVA exclòs).

L’actuació està definida conjuntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i, segueix les indicacions dels informes del Pla Especial d’Ordenació de la Zona d’Activitats Logístiques del Port de Tarragona.

El Projecte de neteja i re-excavació del jaciment arqueològic de Cal·lípolis fa referència a la primera de les dues fases dels treballs proposats pel Departament de Cultura en el seu informe respecte al “Projecte constructiu de la restauració i ordenació de la zona dels Prats d’Albinyana".

Els objectius d’aquest projecte d’intervenció al jaciment arqueològic de la vil·la romana de Cal·lípolis és el de dur a terme la primera de dues actuacions, denominada fase 1. Aquests primers treballs abasten la neteja i re-excavació, fins a assolir els nivells de circulació, paviments i estrats descoberts en les excavacions de finals dels 90 i inicis dels 2000.

La primera fase al detall

En aquesta primera fase es duran a terme tres tasques:

• Neteja, desbrossada i re-excavació, amb control arqueològic, de tots els terrenys excavats al llarg dels anys fora de l’àmbit del projecte Xarxa Natura 2000.

• Neteja manual de les rases i sectors positius.

• Comprovar, una vegada netes, la documentació gràfica existent de les estructures excavades Possiblement caldrà completar alçats de murs que es podran fer amb mitjans fotogràfics de qualitat.

• Cobriment de les rases i sectors positius. Aquest rebliment s’haurà de fer amb una primera capa de malla anti-herbes disposada sobre aquelles parts on es conserven estructures i/o nivells d’interès arqueològic i una segona capa d’ús 15 cm de de graves o arena de riu rentada (materials que no compactin) i acabar amb terres del lloc .

Cal·lípolis, la història d’un projecte de futur

Fa vint segles, una família romana va escollir aquest lloc per construir la seva residència, i va anomenar l’assentament “ciutat bonica", que és la traducció més aproximada de “Cal·lípolis”, probablement veient aquest lloc com una ubicació amb futur i per desenvolupar-hi una activitat econòmica i domèstica sostenibles.

Aquest jaciment arqueològic avui en dia es troba en terrenys propietat del Port de Tarragona dins del terme municipal de Vila-seca. L'excavació arqueològica corresponent al Projecte d'excavació arqueològica a la vil·la romana de Cal·lípolis (anys 1996-2005), va comptar amb l'aprovació de la Direcció General del Patrimoni Cultural i de l'Autoritat Portuària de Tarragona com a entitat finançadora, i amb l'aval del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

El primer projecte va néixer arran de l'elaboració del Pla d'Utilització dels Espais Portuaris per part de l'Autoritat Portuària de Tarragona, la planificació del qual va comportar, per part d'aquesta entitat, la compra dels terrenys situats entre la població de La Pineda i la indústria química de Tarragona. La totalitat de la vil·la romana s'inclou en els terrenys de la propietat portuària i, per aquest motiu, l'Autoritat Portuària va impulsar des de bon començament els treballs de delimitació i coneixement d'aquest jaciment.

Les restes més antigues daten entre els segles II i I aC. En destaquen les termes o banys privats, decorats originalment amb marbres i mosaics, com el gran mosaic de temàtica marina, conegut "mosaic dels peixos", que avui en dia es troba al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dimarts 27 Setembre 2022
Divendres 30 Setembre 2022
00:00 - 00:00
Wind Energy

Dijous 29 Setembre 2022
Diumenge 2 Octubre 2022
00:00 - 00:00
XII Congrés FETEIA
Puerto de Algeciras

Dimarts 4 Octubre 2022
Dijous 6 Octubre 2022
00:00 - 00:00
Antwerp XL
Berlin ExpoCenter City

Avís de circulació

30 Setembre 2022
30 Setembre 2022
Arribada creuer
Km. 0
7 Octubre 2022
7 Octubre 2022
Arribada creuer
Km. 0

 

  Ajudeu-nos a millorar

      Heu trobat alguna incidència? 

                Aviseu-nos