Bombers i SASEMAR signen un conveni de col·laboració per emergències portuàries impulsat des del Port Tarragona

Bombers i SASEMAR signen un conveni de col·laboració per emergències portuàries impulsat des del Port Tarragona
22 febrer
2022

Els àmbits de col·laboració són l’extinció d’incendis, el seguiment d’episodis de contaminació marina, el suport a SASEMAR i la intervenció sanitària

El Departament d’Interior instal·larà una base de la xarxa RESCAT en cadascun dels centres de SASEMAR a Catalunya

El Departament d’Interior i la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR) han signat un conveni de col·laboració per coordinar les actuacions conjuntes dels Bombers de la Generalitat i SASEMAR en la resolució d'incidents marítims. Els àmbits de col·laboració previstos en aquest conveni (com a continuació de la col·laboració i la línia estratègica desenvolupades amb l’Autoritat Portuària de Tarragona) són l’extinció d’incendis, el seguiment d’episodis de contaminació marina, el suport a tripulacions de SASEMAR en embarcacions i la intervenció sanitària.

Amb l’entrada en vigor del text, SASEMAR comunicarà totes aquelles emergències en què sigui necessària la intervenció dels Bombers de la Generalitat. Els procediments d’activació i actuació conjunta s’adequaran al model europeu d’intervenció especialitzada en emergències en vaixells, Maritime Incident Response.

Per tal de garantir la immediatesa i la seguretat de les comunicacions, el Departament d’Interior instal·larà una base de la xarxa RESCAT en cadascun dels centres de SASEMAR a Catalunya. SASEMAR, per la seva banda, proporcionarà als efectius dels Bombers de la Generalitat els mitjans de transport necessaris, aeris o navals, per desplaçar-se fins a la zona de l’emergència.

Per una altra banda, els Bombers de la Generalitat habilitaran bombers per intervenir en emergències marítimes, mentre que SASEMAR proporcionarà tota la formació específica necessària per habilitar aquest personal. També s’establirà un programa anual d’exercicis operatius conjunts per desenvolupar habilitats en la intervenció i la coordinació en situacions d’emergència.

Per fer seguiment del marc de cooperació entre Bombers de la Generalitat i SASEMAR, s’ha creat una comissió mixta paritària, que es reunirà un mínim de dos cops l’any.

El Port Tarragona pioner en col·laboració en emergències

Des de l'Autoritat Portuària de Tarragona, conjuntament amb Salvament Marítim a Tarragona i Bombers de la Generalitat, s'ha treballat de manera intensa per posar de manifest la importància de tenir equips altament especialitzats en aquest tipus d'intervencions.

La necessitat d'una major i millor col·laboració entre aquestes tres organitzacions és constata a partir de l'incendi del vaixell SICHEM AMETHIST a l’any 2014, una embarcació de 114 metres d'eslora i 5.303 tones que es trobava sense càrrega a la zona de fondeig de Tarragona, a unes sis milles de la costa. A partir d’aquell moment es va observar que calia potenciar la formació i el coneixement específic dels Bombers de la Generalitat en els entorns marítims i els riscos específics que se’n deriven, així com en els propis dels entorns portuaris.

D’aquesta experiència va ser com l'any 2015 es va dissenyar conjuntament amb el Centre de Seguretat Marítima de Jovellanos a Gijón (Astúries), una formació continuada per millorar les actuacions en els entorns marítims i portuaris.

Així doncs, el Port de Tarragona desenvolupa des del 2015 pràctiques específiques d'embarcament i desembarcament amb vaixells amb mitjans marítims en què participen Bombers de la Generalitat i Salvament Marítim, així com visites a diferents tipologies de vaixells per formar-se en cas de ser necessària una intervenció.

Des del 2018, el Port Tarragona ha potenciat els simulacres conjunts amb creuers, per a desenvolupament i coneixement específic d'emergències en aquest tipus de vaixells i on s’han treballat els protocols i processos de coordinació conjunts.

L’any 2019, els tècnics en seguretat del Port de Tarragona van viatjar a Calais (França) amb els objectius de revisar els aspectes operatius que regeixen les actuacions, instal·lacions i equipaments, així com organització interna, moment a partir del qual, des de Bombers de la Generalitat van començar a desenvolupar-se els protocols.

El juny de 2019, en el marc de les primeres Jornades Tècniques de Seguretat a l'Àmbit Marítim Portuari, organitzades al Port de Tarragona, es van potenciar els contactes entre les parts interessades per anar donant forma al conveni i fer-ho realitat.

Formació continuada en matèria de seguretat

L’agost de 2019, es signa un conveni per a la prestació dels serveis comuns de prevenció i control d’emergències al Port de Tarragona, entre el departament d’Interior i l’APT, que preveu la realització d’activitats formatives orientades i relacionades amb el coneixement teòric i pràctic dels diferents aspectes que tenen a veure amb l’activitat portuària i els riscos específics associats a l’activitat industrial i marítima dins de la zona de servei del Port i que poden donar lloc a actuacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Aquest conveni, es pot considerar també un impulsor del que avui s’ha aprovat en consell de Govern, ja que –entre altres aspectes- regula i impulsa formació orientada a aspectes relacionats amb:

• Comandament de grans emergències.

• Incendis en vaixells, bodegues i espais confinats.

• Utilització de grans cabals d’aigua.

• Risc químic.

• Operatives i actuacions de salvament i rescat.

• Coneixement i treballs amb maquinària pesant.

• Equipament i treballs de salvament en alçada, incendis, rescats amb maquinària pesant, recerques en espais confinats, equips respiratoris, protecció química.

Aquesta formació respon a les necessitats específiques dels equips d’intervenció del Port de Tarragona, en el marc del que es recull al Pla d’Autoprotecció homologat, i que el Centre de Seguretat Marítima Integral Jovellanos va dissenyar i imparteix a les seves instal·lacions, des d’on es ve realitzant la formació especialitzada als cossos d’intervenció de l’Autoritat Portuària de Tarragona.

El més visitat

Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

Borsa de treball de la Autoritat Portuària de Tarragona
Servei atenció al client

Servei atenció al client

Contacta amb nosaltres
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Perfil del Contractant

Perfil del Contractant

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicació i premsa

Comunicació i premsa

Notícies d'interés i actualitat de la Autoritat Portuària de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA D'ENTREGUES D'AGROALIMENTARIS
Situació de Vaixells

Situació de Vaixells

Gisweb, programa de situació de vaixells, escales i moviments
Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis i comunicats per al vaixell, la mercaderia i el passatge

Centre d'acreditacions

Centre d'acreditacions

Procés administratiu que comporta certificar a una empresa/organització per accedir-hi al Port

Tràfics

Tràfics

Tràfic de mercaderies a la Autoritat Portuària de Tarragona