Atrás

Més de 7.300 intervencions, durant el primer semestre, avalen el compromís i la professionalitat del cos de la Policia Portuària del Port Tarragona

Més de 7.300 intervencions, durant el primer semestre, avalen el compromís i la professionalitat del cos de la Policia Portuària del Port Tarragona
30 Jun
2021

Representen un increment del 21,30% respecte a les 6.035 intervencions durant el primer semestre de 2020

Suport en àmbits com el de trànsit, control d’accessos, col·laboracions amb cossos de seguretat i atenció a la ciutadania

Més de 1.300 trucades al telèfon d’emergències del cos policial han estat resoltes en els primers sis mesos de 2021

L’objectiu del cos policial és vetllar per la seguretat integral de les instal·lacions portuàries i de l’entorn Port i Ciutat

El cos de la Policia Portuària del Port de Tarragona ha gestionat un total de 7.321 intervencions relacionades amb la seguretat integral de les instal·lacions portuàries i de l’entorn Port i Ciutat durant el primer semestre de 2021. Aquesta dada representa un increment del 21,3€ respecte a les 6.035 intervencions durant el mateix període de l’any anterior.

El cos policial ha donat suport i gestió a gairebé 155 autoritzacions de transports especials, operacions, que necessiten la seva assistència des de l’entrada al recinte portuari fins al seu destí i viceversa. Ha dut a terme 168 controls de trànsit i 17 tràmits d’abandonament de vehicles.

En l’àmbit de la seguretat ciutadana i ordre públic han gestionat gairebé 200 informes i atestats amb una persona detinguda durant aquest període, intentant en tot moment, reflectir el seu tarannà de cos conciliador i proper a la ciutadania.

La Policia Portuària manté una estreta i activa vinculació amb el desenvolupament de la seguretat industrial al Port de Tarragona, per aquesta raó han format part en els 3 simulacres que s’han dut a terme a l’organisme tarragoní en aquest període, així com la participació en l’activació del PAU, del Pla Interior Marítim i del Pla de Protecció del Port (codi ISPS).

Cal afegir que col·laboren de forma activa amb diferents cossos de seguretat com les 2 actuacions amb Salvament Marítim, 11 accions amb els Mossos d’Esquadra, 5 amb la Guàrdia Urbana de la ciutat o 10 amb la Guardia Civil.

Tot i això, aquestes dades es complementen amb la gestió de 1.386 trucades rebudes al telèfon d’emergències o els 15 requeriments de la ciutadania per tal de resoldre dubtes o situacions puntuals que necessiten la seva intervenció.

Un altre punt, important i neuràlgic pel bon funcionament dins de les instal·lacions del recinte portuari, és el reconegut i consolidat control d’accessos del Port de Tarragona. El cos policial del Port ha donat suport a les 375.000 entrades de vehicles, entre camions, turismes i motos i, gairebé 1.100 controls d’entrada de vaixells al Port.

En resum, es tracta d’un cos de policia administrativa professionalitzat i compromès amb la protecció i, convençuts que el projecte de futur que el Port Tarragona va iniciar en l’àmbit de seguretat i protecció portuària és un sistema de seguretat pública que vetlla per la ciutadania i pel territori.