El Port Tarragona acaba els primers 460 m de biga cantell del moll de Balears

El Port Tarragona acaba els primers 460 m de biga cantell del moll de Balears
10 Jun
2021

El tram de 460 m es va començar el a finals de març, des de llavors s'han posat uns 4.000 m3 de formigó

El nou tram que es començarà a construir comptarà amb 270 m i s'acabarà a mitjans de juliol, s’utilitzaran 2.400 m3 de formigó

El Port Tarragona ha acabat els 460 m de biga cantell de la part exterior del moll de Balears, durant aquesta setmana es realitzaran les tasques de trasllat del carro d'encofrat i es començarà a construir la biga cantell del moll interior, de 270 m. Per aquesta biga cantell exterior s’han utilitzat 4.000m3 de formigó.

Sobre la biga cantell s’hi instal·laran les defenses i els bol·lards que reben els esforços de l’atracada del vaixell, en el contacte del vaixell amb el moll a través de les defenses, i en l’ amarratge del vaixell, sobretot en episodis de fort vent que tendeixen a separar el vaixell del moll. Per tant, aquesta biga s’ha calculat de tal manera que entre el seu gran pes i la unió amb la infraestructura de caixons, sigui capaç de suportar totes les càrregues abans mencionades.

La biga de cantell es construeix amb l'ajuda d'un carro d'encofrat, que permet fer trams de 10 m. D'aquesta manera cada dia s’avança, de mitjana, un tram de 10 m. L'armadura es prepara fora del carro, durant el matí s'introdueixen dins i una vegada dins el carro es fan els repassos finals i es col·loquen els ancoratges dels bol·lards i altres elements auxiliars depenent de en quina posició es trobi.

Un cop està tot preparat, a la tarda es formigona. El conjunt està pensat perquè l'endemà al matí el formigó ja endurit permeti que el carro d'encofrat es pugui córrer amb unes rodes que porta incorporat, i mitjançant tràcters o whinches manuals (eines utilitzades per tirar de càrrega a través d'una superfície horitzontal) es desplaça a la següent posició per tornar a començar amb el procés.

Preparat per tot tipus de tràfic

El Port de Tarragona ha ideat aquest moll com un moll multipropòsit, d’aquesta manera podrà rebre diferents tipus de tràfics portuaris ara i en el futur. Actualment, la prioritat es destinar-lo a l’activitat creuerística i s’espera que entri en funcionament a mitjans d’aquest mateix any. La nova infraestructura tindrà una vida operativa molt llarga i el seu disseny -si s’escau- permetrà reconvertir el seu funcionament cap a serveis per a sòlids a granel i altres tipus de mercaderies.

Aquesta nova infraestructura augmentarà la capacitat per a rebre més visitants i en millors condicions, amb una línia d’atracada total de 700 metres, ja que, en 270 d'aquests 460 metres de llargada, es podrà atracar en ambdós costats i s’afegeix la zona del dic de Llevant. Amb tot s’ha arribat a doblar el nombre de creuers que podran atracar simultàniament i, també, acollir els creuers més grans del món.

El més visitat

Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

Borsa de treball de la Autoritat Portuària de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Perfil del Contractant

Perfil del Contractant

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicació i premsa

Comunicació i premsa

Notícies d'interés i actualitat de la Autoritat Portuària de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA D'ENTREGUES D'AGROALIMENTARIS
Situació de Vaixells

Situació de Vaixells

Gisweb, programa de situació de vaixells, escales i moviments
Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis i comunicats per al vaixell, la mercaderia i el passatge

Centre d'acreditacions

Centre d'acreditacions

Procés administratiu que comporta certificar a una empresa/organització per accedir-hi al Port

Tràfics

Tràfics

Tràfic de mercaderies a la Autoritat Portuària de Tarragona