Atrás

Cessió de documentació històrica de la Capitania Marítima de Tarragona a l'Arxiu del Port de Tarragona

El dimarts 11 d’octubre de 2011 tindrà lloc l’acte de cessió de documentació histórica de la Capitania Marítima de Tarragona a l’Arxiu del Port de Tarragona. El president del Port de Tarragona, Josep Andreu Figueras, i el capità marítim de Tarragona, Fernando Collado Simón, signaran el conveni.

La documentació cedida a l’Arxiu del Port de Tarragona són 29 llibres d’anotació de les llibretes d’inscripció marítima dels anys 1925 al 1992. Són aquests un registre en el qual s’inscriuen les dades necessàries per a obtenir la llibreta d’inscripció marítima que és un document oficial d’identitat, acceptat internacionalment, en el qual hi consten els embarcaments i desembarcaments del seu titular; es podría dir que és com el passaport de les persones dedicades a la mar que només poden obtenir aquells o aquelles que acreditin tenir títols professionals de la marina mercant o pesca i les que tinguin certificats d’especialitat marítima.

Recordem que l’any 2008 ja es va signar un primer conveni de cessió de documents històrics de la Capitania Marítima, concretament de rols de despatx, llicències de pesca i fulls d’assentament de vaixells dels anys 1859 al 1998, que ara es complementa amb aquest nou lliurament. Ens els propers dies, el personal tècnic de l'Arxiu del Port de Tarragona, elaborarà l'inventari dels nous documents que, posteriorment, es posaran a disposició dels investigadors i persones interessades.