El Port de Tarragona desmenteix l’existència de casos de COVID-19 a la policia portuària

El Port de Tarragona desmenteix l’existència de casos de COVID-19 a la policia portuària
16 Mar
2020

El Port de Tarragona vol sortir al pas a les informacions que afirmen de l’existència d’un cas de COVID-19 a la policia portuària. El Port considera que la presa de mesures preventives no ha de ser interpretat d’altra manera que el que són: accions per minimitzar les possibilitats de contagi del seu personal.

En aquest sentit, de manera preventiva, s'ha augmentat la intensitat del servei de neteja i desinfecció, especialment en cada canvi de torn de personal, per poder fer una neteja a fons de l'espai de treball i d'aquesta manera reduir al màxim les possibilitats de contagi.

El control d'accessos al Port de Tarragona és un dels serveis essencial declarat per l'Autoritat Portuària de Tarragona en el seu Pla de Contingències COVID-19, i a la vegada, és un una infraestructura critica des del punt de vista del Reial Decret d'Estat d'Alarma, i per tant d'especial protecció.

El Pla de Contingència del Port de Tarragona estableix mesures internes de prevenció que disposen que quan un treballador té la sospita que d’haver estat en contacte amb algú que sigui positiu o nota símptomes de la malaltia, cal seguir les indicacions sanitàries que se li donin.