Port Tarragona tanca l’exercici 2019 amb 33,3 milions de tones i amb uns ingressos rècord de 57,65M€

Port Tarragona tanca l’exercici 2019 amb 33,3 milions de tones i amb uns ingressos rècord de 57,65M€
12 febrer
2020

Presenta els millors resultats econòmics dels darrers 10 anys

Registra resultats històrics en els tràfics de productes a granel

Els vehicles presenten els millors números de la darrera dècada

El president de Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, ha presentat aquest matí les dades de l’activitat de l‘exercici 2019 de l’Autoritat Portuària de Tarragona. La presentació titulada “Balanç de l’any 2019. Activitat econòmica i projectes estratègics del Port de Tarragona” ha tingut lloc al Tinglado 1 del Moll de Costa del Port.

El Port de Tarragona ha tancat l’any 2019 amb un total de 33,3 milions de tones i amb uns ingressos de 57,65 milions d’euros. Aquestes dades, les millors de la darrera dècada, són segons Cruset el reflex de l’acompliment dels principals objectius de 2019: “un port amb tràfics consolidats, econòmicament sòlid i preparat per a la pròxima dècada”. L’any passat el Port va aconseguir 820.000 tones més que l’any 2018 que va quedar en els 32,4 milions de tones. Segons el president, “s’han batut rècords històrics en els grups de tràfics estructurals i els nous tràfics estan en vies de consolidació”.

Resultats històrics en els tràfics de productes a granel

Els granels líquids han registrat un molt bon comportament quant a resultats. L’any 2019 es va tancar amb 21,3 milions de tones i amb rècords històrics en alguns productes. Destaca el rècord de la sèrie històrica en cru de petroli que presenta 9,72 milions de tones, superant el resultat de 2017 (9,6M t) i, dins del capítol, de líquids energètics, cal ressaltar el rècord assolit per la benzina, que també assoleix un rècord històric amb 1,212 milions de tones, gairebé 500.000 tones per damunt de resultats anteriors en els anys 2015 i 2017. També els gasos butà i propà assoleixen un màxim de la sèrie històrica amb 1,831 milions de tones, superant el resultat de l’any 2018 amb 1,688 milions de tones.

Els altres productes més voluminosos, els granels sòlids amb 9,7 milions de totes totals, també presenten resultats de màxims. Segons el president de l’APT, “es pot afirmar que l’augment de tràfics de cereals compensen les petites davallades en altres tràfics de granels sòlids”. Tant és així, que el tràfic de cereals, pinsos i farines ha batut en el 2019 el rècord de la sèrie històrica amb 5,77 milions de tones, per davant dels 5,52 milions de 2018.

Pel que fa a la resta de tràfics de granels sòlids amb menys pes en la cartera de negoci del port de Tarragona, la sal potàssica es manté per damunt de les 600.000 tones com en el 2018; els productes químics es mantenen en xifres similars a l’any 2018 i registren el segon millor resultat de la sèrie amb 242 mil tones; i les fruites, tot i decréixer lleugerament, assoleixen gairebé les 150.000 tones (l’any 2018 van registrar-se 196 mil tones).

Els resultats dels tràfics estructurals mostren i l’aposta per la diversificació cap a productes de càrrega general ha permès compensar la davallada del carbó dels darrers anys. L’any passat va registrar 2,3 milions de tones, enfront d’una mitjana d’entre 3 i 6 milions de tones en anys anteriors. Cruset ha destacat que “d’haver conservat el volum històric de tràfic de carbó, el Port hauria batut el rècord històric amb més de 36 milions de tones de tràfic totals, però el que s’ha de valorar positivament és que el bon comportament d’altres tràfics ha permès compensar el descens en el tràfic d’aquest mineral”.

Rècord de vehicles

La càrrega general ha mostrat un comportament molt diferent. Mentre s’ha registrat el millor resultat de la dècada en tràfic de vehicles amb 211.310 vehicles que han passat per via marítima pel Port de Tarragona l’any 2019, i també un augment del tràfic d’animals vius amb un increment d’uns 12.404 caps respecte a 2018, la resta de productes de càrrega general registren lleugers descensos: pasta de paper, productes siderúrgics i contenidors.

El tràfic de vehicles s’ha incrementat en 14.743 vehicles respecte a l’any 2018, superant la marca de l’any passat que estava situada en poc més de 201.000 vehicles. Si sumem els vehicles que han passat pel Port per via terrestres, 78.476 cotxes, la xifra total és de 289.786 vehicles. Pel que fa al tràfic d’animals vius, la xifra de 2019 és de 239.182 caps de bestiar que representa un millor resultat que l’any 2018 (226.777 animals vius) i situa Tarragona com el líder del sistema portuari en exportació de vedells. El Port de Tarragona treballa conjuntament amb Puertos del Estado per una ampliació de l’horari dels serveis sanitaris i duaners i en introduir altres millores per poder incrementar aquest tràfic marítim.

El descens de la pasta de paper, de la fruita i dels productes siderúrgics tenen en comú el fet que són tràfics que són molt més sensibles als canvis i a les fluctuacions dels mercats internacionals. La pasta de paper va patir un excés d’oferta que ha produït grans estocs que han reduït els intercanvis, la fruita generalment depèn del comportament de les collites tant en origen com en destí, i els productes siderúrgics estan -en el cas del Port de Tarragona- íntimament lligats a l’evolució de la indústria de l’automòbil.

En el cas del tràfic de contenidors, per al president de l’APT, “aquest tràfic és la gran oportunitat que el Port ha d’aprofitar en el futur” gràcies a un millor aprofitament de la terminal intermodal de La Boella, a la construcció del “Port Sec” de Guadalajara i l’entrada en funcionament del corredor del Mediterrani a partir de 2022. Cruset ha explicat que “el Port de Tarragona té una capacitat per moure fins a 400.000 contenidors (TEUs) a l’any, però que encara el futur amb optimisme, ja que s’està treballant amb assessorament extern per fer una anàlisi del mercat i se segueix col·laborant amb l’empresa responsable del tràfic per establir nous serveis, com el recentment inaugurat “Great Pendulum Service” de la naviliera Tarros Spa i DPWorld”.

Consolidació del projecte de creuers

El Port de Tarragona ha batut el rècord de creueristes amb 128.000 passatgers, una xifra superior a la temporada anterior en gairebé 30.000 creueristes més. Cruset, ha explicat que “aquesta xifra ha superat en un 30% la de l’any passat i situa la temporada 2019 com la millor de la història del Port”. Aquesta xifra s’ha assolit gràcies a l’augment d’un 5% del nombre d’escales que ha passat de les 57 de 2018 a les 63 de l’any 2019, però sobretot per l’arribada de creuers més grans amb major capacitat en passatgers.

Cruset ha destacat que la valoració global de la destinació “Tarragona-Costa Daurada”, per part dels passatgers, és d’un 8,9, ratllant l’excel·lent, 3 dècimes superior a la nota assolida a la temporada anterior, i que el 94,2 % dels creueristes enquestats per part del Departament d’Innovació Turística de la Fundació Eurecat reconeixen que recomanaran Tarragona als seus familiars i amics.

“Les xifres, la satisfacció dels creueristes i el fet que la companyia Royal Caribbean hagi decidit treballar amb el Port de Tarragona ens permeten afirmar que el projecte de creuers està consolidat i que creixerà al ritme i amb l’horitzó que els ajuntaments i els agents del territori marquin en la Taula de creuers”, ha afirmat Cruset.

Uns bons resultats econòmics

En l’apartat de resultats econòmics el Port de Tarragona ha tancat l’exercici 2019 amb uns ingressos de 57,65 milions d’euros, el millor resultat de la sèrie històrica, que implica superar l’any 2017 (que va tancar amb 57,4M€). El resultat d’explotació és de 7,4 milions d’euros i l’EBITDA se situa en els 30 milions d’euros. El Cash Flow del 2019 és de 25,5 milions d’euros i l’endeutament s’ha reduït a 52,1 milions d’euros.

Aquestes xifres econòmiques demostren la solidesa economicofinancera del Port de Tarragona, la qual cosa li permet afrontar les inversions en infraestructures i en la millora de la gestió que li permetin encarar amb garanties d’èxit els reptes que se li presenten en els 10 anys vinents.

Un port preparat per a la pròxima dècada

Durant la trobada s’ha xifrat la inversió realitzada en 11,3 milions d’euros. Aquesta inversió ha permès realitzar els estudis i projectes per a les infraestructures estratègiques que, segons Cruset, “permetran preparar el Port per a la pròxima dècada”. Entre els projectes impulsats durant el 2019, el president ha destacat els tràmits per a les obres de la Terminal Intermodal de Guadalajara, la licitació per a la construcció del Moll de Balears, l’inici de la rehabilitació de l’antiga seu de l’APT, així com l’aprovació dels estudis per a la reforma de l’edifici i de la museïtzació del Museu del Port. Tots els projectes que veuran, majoritàriament la llum, durant el 2020 i, en alguns casos, principis de 2021.

Un altre gran projecte que ha significat un gran salt endavant durant. L’any 2019 ha estat l’aprovació dels plans especials, un d’urbanització i l’altre de comunicacions, per al desenvolupament de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL). Una ampliació en un 20 % de la superfície del Port de Tarragona destinada a activitats logístiques relacionades amb els tràfics portuaris situada en el terme municipal de Vila-seca amb gairebé 100 Hectàrees.

La rehabilitació de l’antiga seu de l’APT, la modernització del Museu del Port, el desenvolupament del Moll de la Química, la posada en marxa del Tarragona Port Crusises Welcome Centre, la dinamització intermodal i l’impuls de nous accessos i serveis ferroviaris, són també alguns dels projectes de 2019 que el president del Port ha destacat en la seva presentació.

L’any 2019 també ha estat l’any de la millora de la gestió interna, ja que explica Cruset, “el Port necessita optimitzar els seus recursos humans i materials per ser més competitiu en el context europeu i mundial”. Durant l’any passat s’ha posat en marxa el SEA (Sistema d’Entregues d’Agroalimentaris), una eina digital que permetrà optimitzar tota la cadena logística dels cereals i els seus derivats i que entrarà en funcionament al maig. El SEA suposarà una major fluïdesa en la càrrega de cereal i un estalvi de temps per als transportistes, entre altres avantatges.

Durant el 2019, també s’ha aconseguit l’aprovació de la DEUP (Delimitació dels Espais d’Ús Portuari), un document de definició dels límits del domini públic portuari i de les activitats que s’hi poden desenvolupar essencial per a la planificació del desenvolupament del Port de Tarragona. En aquest sentit, també en el 2019 s’ha aprovat el Pla Director, un altre document essencial, en el qual es recullen les inversions a 4 anys del Port de Tarragona que, en aquest cas, ascendeixen a més de 150 milions d’euros.

Port sostenible

L’any 2020 serà clau en el desenvolupament urbanístic i en la comercialització de la ZAL que anirà unit al desenvolupament de l’espai protegit pertanyent a la Xarxa Natura 2000, annex a aquesta. Zona portuària, i que significarà la recuperació de la fauna i la flora d’aquest aiguamoll de més de 35 hectàrees amb una inversió de 2 milions d’euros.

Cruset ha afirmat que “el Port és conscient que ha d’anar alineat amb els signes del temps i que ha de demostrar el seu compromís per un desenvolupament econòmic i social sostenible”. Per aquesta raó, 2019 ha significat un avenç en àrees com la reducció de la petjada de CO2 en un 34 % del parc mòbil de l’APT, l’optimització dels consums d’aigua i energia, l’aposta pel transport ferroviari i la vigilància de la qualitat ambiental.

Cap a un nou model intern de gestió

Cruset també ha volgut valorar la feina feta en l’àmbit de gestió interna fent un repàs de les eines posades en marxa durant el 2019. El president del port ha explicat que s’ha implantat un model de gestió posant en el centre el valor dels professionals, a partir de dues eines inicials molt importants: l’avaluació del clima laboral i, derivat d’aquesta, el Pla d’Acció.

Aquestes dues eines de gestió interna han permès el desplegament de múltiples accions: un calendari de xerrades informatives amb el President, la millora de la comunicació interna, la posada en marxa del Protocol d’Assetjament laboral i sexual, la implementació d’una avaluació 360º del Comitè Executiu, l’inici de la redacció del Codi Ètic professional i la implementació d’un mètode d’avaluació de l’acompliment.

Un Port obert al seu entorn

El president del Port ha explicat la voluntat d’obrir el port a la ciutat i al territori, Per això -ha exposat- la política de comunicació del l’APT aposta per la transparència i per donar una resposta ràpida a les demandes dels mitjans. A més, ha qualificat aquesta orientació de la comunicació d’“aposta per obrir el port als mitjans i a la ciutadania”, remarcat el fet que 12 de les 14 rodes de premsa s’han celebrat fora de la seu de l’APT, en espais i instal·lacions portuàries.

Port Ciutat també juga un rol important en aquesta obertura cap a la ciutat i cap al territori en l’àmbit cultural, lúdic i associatiu. L’any 2019, 178.928 persones van visitar el Moll de Costa del Port. El Museu del Port, l’Arxiu, el Teatret del Serallo i els Tinglados del Moll de Costa van sumar 286 activitats durant l’any passat. I el Museu del Port va rebre més de 30.000 visitants.

Balanç 2019. Presentació visualitzada a la roda de premsa

 

Resum del Balanç de l’any 2019: un any de rècord!

Objectiu 2019 - Un port econòmicament sòlid

El Port de Tarragona tanca el millor exercici de la dècada amb uns ingressos de 57,4 milions d’euros.

Compta amb una tresoreria de 72,7 milions d’euros per executar el pla d’inversions.

El Cash Flow del 2019 és de 25,5 milions d’euros que acredita la solidesa econòmica del Port.

 

Objectiu 2019 - Un port amb tràfics consolidats

El 2019 es tanca amb un total de 33.3 milions de tones, el 2n millor de la dècada.

Això significa un increment de 820.000 tones, un 2.8% respecte a l’any anterior.

Els granels líquids experimenten resultats històrics:

• Cru de Petroli - 9.722.362 t (+ 4,13%)

• Benzina - 1.212.261 (+628%)

• Butà i propà - 1.831.380 (+8,4%)

Els cereals, pinsos i farines han batut el rècord històric amb 5,77 Mt.

Els vehicles han augmentat amb 14.743 marcant el millor resultat de la dècada.

El 2019 també ha estat rècord de creueristes amb 128.000 passatgers

 

Objectiu 2019 - Un port preparat per a la pròxima dècada

S’han avançat i aprovat els principals instruments de planificació portuària:

Paral·lelament, s’han impulsat projectes estructurals pel port:

• S’ha aprovat la DEUP.

• S’ha aprovat la ZAL.

• S’ha avançat el Pla Director 2035.

• Nova terminal de Creuers. Terminal intermodal de Guadalajara.

• Concessió del moll de la Química. • Nou edifici de Serveis i oficines APT.

• Welcome Center de creueristes.

• Nou Museu del Port de Tarragona.

S’ha desenvolupat un potent Sistema Digital d’Entrega d’Agroalimentaris.

 

Objectiu 2019 - Un port amb un nou model de gestió interna

S’ha implantat un model de gestió posant en el centre el valor dels professionals.

L’avaluació del clima laboral i el Pla d’Acció ha permès el desplegament d’accions:

• Calendari de xerrades informatives amb el President.

• Millora de la comunicació interna.

• Protocol d’Assetjament laboral i sexual.

• Avaluació 360º del Comitè Executiu.

• Codi Ètic.

• Mètode d’avaluació de l’acompliment.

 

Objectiu 2019 - Un port mediambientalment sostenible

La sostenibilitat s’entén com a part substancial de l’activitat portuària.

Múltiples accions per l’estalvi d’aigua i energia han reduït l’impacte en l’entorn natural.

Un ampli control ambiental garanteix la qualitat del medi en el port.

El Port liderarà el projecte de Xarxa Natura 2000 que rehabilitarà 350.000 m2 d’aiguamolls.

El Port de Tarragona aposta per la sostenibilitat en el transport potencial el ferrocarril.

 

Objectiu 2019 - Un port obert al seu entorn

Una nova visió de la comunicació treballa per obrir el port als mitjans i als ciutadans.

El servei de comunicació aposta per donar una resposta àgil a les demandes d’informació dels mitjans de comunicació.

Port ciutat amplia el seu paper cultural, lúdic i associatiu a la ciutat i al territori

 

Port TV

Balanç 2019 
+ info
    

Tràfics

 
+ info
 

 

Etiquetat com
  • Resultats

El més visitat

Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

Borsa de treball de la Autoritat Portuària de Tarragona
Servei atenció al client

Servei atenció al client

Contacta amb nosaltres
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Perfil del Contractant

Perfil del Contractant

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicació i premsa

Comunicació i premsa

Notícies d'interés i actualitat de la Autoritat Portuària de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA D'ENTREGUES D'AGROALIMENTARIS
Situació de Vaixells

Situació de Vaixells

Gisweb, programa de situació de vaixells, escales i moviments
Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis i comunicats per al vaixell, la mercaderia i el passatge

Centre d'acreditacions

Centre d'acreditacions

Procés administratiu que comporta certificar a una empresa/organització per accedir-hi al Port

Tràfics

Tràfics

Tràfic de mercaderies a la Autoritat Portuària de Tarragona