Atrás

El Port de Tarragona crea un cens de maquinària i equipaments adscrits al servei portuari

El Port de Tarragona crea un cens de maquinària i equipaments adscrits al servei portuari
05 febrer
2020

L’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha publicat a la seva pàgina web (https://ja.cat/KySMm) una plataforma telemàtica per donar d’alta al cens i per matricular maquinària, grues i mitjans auxiliars que s’utilitzen al servei portuari per a la manipulació de mercaderies al Port de Tarragona. Aquest cens permetrà tenir un control efectiu de la maquinària que intervé de manera directa o indirecta en l’operativa portuària per facilitar les tasques d’identificació, de vigilància, de seguretat i control.

El cens de maquinària del Port de Tarragona s’ha desenvolupat en virtut de les normes que regulen la Creació i Desenvolupament del Cens, aprovades pel Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Tarragona i aprovades pel BOE número 90, de data 15 d’abril de 2019. Des de fa uns dies es troba en funcionament i a disposició de les persones usuàries la Plataforma Telemàtica que suporta el cens. Aquesta eina va ser presentada el passat desembre a la comunitat portuària del Port de Tarragona.

A través d’aquest instrument, les empreses que utilitzen grues i maquinària industrial poden donar d’alta aquests equipaments per obtenir un número d’identificació i incloure dades com la tipologia de la maquinària, els detalls tècnics i els documents que acrediten el bon estat de manteniment, la seva condició tècnica i les corresponents assegurances per a fer front als danys i perjudicis que poguessin causar.

Aquesta regulació administrativa neix de la necessitat de tenir un major control de la maquinària que intervé de manera directa o indirecta en la manipulació de mercaderies dins del Port. L’entrada en funcionament del cens permetrà vetllar per la seguretat de la manipulació de les mercaderies i millorar la sostenibilitat i eficàcia de les cadenes logístiques i de transport. Moltes d’aquestes tasques són assumides per la Policia Portuària i la Direcció d’Operacions Portuàries del Port de Tarragona que han de vetllar per la seguretat i el trànsit en l’interior de les instal·lacions portuàries. La plataforma del cens d’equips permetrà la identificació dels titulars de les maquinàries i equipaments i el seguiment, en tot moment, de la seva activitat així com la seguretat dels equips.

Serveis comercials

 
+ info
    

Tràfics al Port de Tarragona

 
+ info