Atrás

Els accessos al Port registren més de 2,4 milions de moviments d’entrada i sortida en un any

Els accessos al Port registren més de 2,4 milions de moviments d’entrada i sortida en un any
30 Jul
2019

El domini públic portuari, l’espai dedicat a l’activitat portuària i restringit al públic general, va registrar 2.467.392 moviments durant l’any 2018. És a dir, els tres punts de control d’accés del Port de Tarragona van registrar quasi 2,5 milions d’entrades i sortides de vehicles l’any passat. Aquesta xifra anual de moviments és el resultat de més de 6.700 entrades i sortides diàries realitzats per les 3.269 empreses i organitzacions que treballen al Port de Tarragona.

 

Les dades, extretes dels registres de control d’accés al Port de Tarragona, permeten visualitzar l’abast de l’activitat del Port i tenir un aproximació a la realitat econòmica del Port de Tarragona des d’una perspectiva diferent i complementària a les dades periòdiques de tràfic de mercaderies.

 

La xifra de moviments podria ser en realitat més alta, ja que les dades fetes públiques pel Port de Tarragona només compatibilitzen els moviments de les persones registrades en els accessos o, dit d’una altra manera, que han hagut d’identificar-se en una de les 3 barreres d’accés al Port: a l’Eix Transversal, al Moll de Llevant o al Moll de Reus. No obstant, malgrat que no hi consten les entrades i sortides dels treballadors de l’APT, dels grups en autocar o dels creueristes, per citar tres dels col•lectius més nombrosos, aquests més de 2,4 milions de moviments són un reflex de la gran activitat econòmica que genera el Port en un any.

 

59.000 persones en un any

Segons les estadístiques extretes dels controls d’accessos, aquests milions de moviments es corresponen a un total de 58.831 persones diferents que van accedir al domini públic del Port l’any 2018. És un volum molt significatiu de persones que, per fer-nos una idea i si ho comparem a la població de la ciutat de Tarragona, equivaldria a un 44,5 % de la població resident a la ciutat.

Aquestes gairebé 59.000 visites es corresponen a les realitzades per personal de les més de 3.200 organitzacions diferents, entre empreses, autònoms i altres entitats que, en algun moment de 2018, han treballat amb el Port de Tarragona o amb empreses concessionàries o serveis que operen dins del domini públic portuari.

 

Unes 3.000 persones tenen el seu lloc de treball al Port

El registre d’entrades i sortides del domini públic portuari permet establir una estimació que xifra en gairebé 3.000 persones les que tenen el seu lloc de treball dins del Port. Aquesta aproximació fixa en 2.738 les persones que desenvolupen una activitat econòmica regular dins del Port de Tarragona (4,7 % sobre total de 58.831 persones). Aquesta dada es desprèn del fet que es considera que un ús de la targeta d’accés al port durant 100 dies o més a l’any, equival a tenir el lloc de treball al port.

 

Aquesta xifra no representa el total de les persones que realitzen algun tipus de feina relacionada amb el Port de Tarragona, ja que les persones que no necessiten accedir a la zona restringida del port (com per exemple empleats o proveïdors de Marina Port Tarraco, Moll de Costa, APT, etc.) tampoc no es troben incloses dins d’aquesta xifra de quasi 3.000 persones. Però en canvi, sí que dimensiona el nombre de persones que a títol personal o per compte d’una empresa desenvolupen tota o gran part de la seva activitat laboral dins de la zona restringida del port.

Situació i accessos

 
+ info
    

 

 

Comunitat Portuària

+ info

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dijous 17 Octubre 2019
Divendres 18 Octubre 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Dimarts 22 Octubre 2019
Dijous 24 Octubre 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

Avís de circulació

18 Octubre 2019
18 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0
20 Octubre 2019
20 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0
22 Octubre 2019
22 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0
25 Octubre 2019
25 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0

 

  Ajudeu-nos a millorar

      Heu trobat alguna incidència? 

                Aviseu-nos

   

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.