Atrás

Comunicat sobre la jornada de vaga general 21 de desembre 2018

Comunicat sobre la jornada de vaga general 21 de desembre 2018
20 Des
2018

 

21 / 12 / 2018

 12.30h -14.30h

A la vista de la vaga general convocada per al dia 21 de desembre de 2018 i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 19 de desembre de 2018 i, conforme el que s'estableix en l'article 5 del Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis essencials que es desenvolupen en aquest Port i societats d'estiba i desestiba, definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona, així com els treballadors que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors, els informem que, entre altres, s'han fixat per aquest Organisme els serveis necessaris per a garantir la vigilància, control i seguretat dels accessos d'entrada i sortida, i la seguretat de totes les instal·lacions portuàries.