Atrás

Convocatòria de subhasta pública per a l'alienació de tres vehicles

Convocatòria de subhasta pública per a l'alienació de tres vehicles
27 Mar
2018

 

Es convoca subhasta per a l'alienació de 3 vehicles del parc mòbil de l'Autoritat Portuària de Tarragona de conformitat amb l'acord adoptat pel seu Consell d'Administració de data 28 de Febrer del 2018 que va autoritzar l'alienació a l'empara dels articles 30.5 i 44.2 del Reial decret Legislatiu 2/2011, de 5 de Setembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Data fi presentació ofertes: 12 d'abril a les 14h.

Data celebració de la subhasta: 26 d'abril de 2018 a les 12h (Sala Altea), Edifici Oficines Autoritat Portuària de Tarragona

Perfil del contractant del APT

Consulteu les subhastes.
+ info