Agenda d’activitats

El viatge dela Marta - Sessions Vermut

   divendres, 6. desembre 2019, 12:00

 

Teatret1.jpg

 

Sessions Vermut - El viatge de la Marta (Staff Only)

Els dies fes­tius i el cap de set­mana, els espec­ta­dors podran gau­dir de ses­si­ons de cinema i en aca­bar podran fer un ver­mut, inclòs al preu de l’entrada.

Directora Neus Ballús
País Espanya i França // Idioma VO Català, Francès i Wolof Sub. Català // Year 2019 // Duration 82'

La Marta, una noia de 17 anys, marxa de vacan­ces a un res­sort a l’Àfrica amb el seu pare i el seu germà petit. La Marta s’avor­reix i pre­fe­reix pas­sar més temps amb els joves que tre­ba­llen a l’hotel que amb la seva pròpia família. Aques­tes noves amis­tats ten­sa­ran la relació amb el seu pare, i obli­ga­ran a la família a par­lar i a mirar d’enten­dre’s. El viatge es con­ver­tirà per a tots en una experiència molt més rica del que podien ima­gi­nar.

En el seu pri­mer film de ficció, després de l’èxit de La Plaga (gua­nya­dora de més de 20 pre­mis a fes­ti­vals inter­na­ci­o­nals i tri­om­fa­dora dels Gaudí), Neus Ballús ens pre­senta un viatge que can­viarà les pers­pec­ti­ves de tots els que el cur­sen, alhora que posa el focus en l’impacte del turisme i la visió esbi­ai­xada i plena de tòpics que tenim de les cul­tu­res que ens són estra­nyes.

Jugant amb les con­ven­ci­ons del coming of age, fusi­ona el relat iniciàtic (el duel inter­pre­ta­tiu entre la debu­tant Elena Andrada i Sergi López és una delícia) amb l’ambi­en­tació post colo­nial, amb els dos cos­tats de la tanca que es miren amb entu­si­asme i frus­tració, mos­trant amb hones­te­dat tant els pro­ble­mes com les pos­si­bi­li­tats. Per gau­dir i refle­xi­o­nar.

 

 

   Què és?

Els dies fes­tius i el cap de set­mana, els espec­ta­dors podran gau­dir de ses­si­ons de cinema i en aca­bar podran fer un ver­mut, inclòs al preu de l’entrada.

El Teatret del Serrallo

+ info
 

Localització 

El Teatret
Carrer Trafalgar, 25
Tarragona
Catalunya
43004
Espanya
977 259 400
http://www.porttarragona.cat/ca/port-i-ciutat/teatret-del-serrallo

 

 

 

 

id: 942

 

 

Avís de circulació

29 Mai 2022
29 Mai 2022
Arribada creuer
Km. 0
3 Juny 2022
3 Juny 2022
Arribada creuer
Km. 0

Propers esdeveniments Port i Ciutat

27 Mai 2022
29 Mai 2022
Actuacions artístiques Expressa't
Tinglado 1

28 abril 2022
19 Juny 2022
Exposició 'Between the Lines' - Dixieland al Port Tarragona
Tinglado 2

5 Mai 2022
3 Juliol 2022
Exposició 'Límits' de Roser Oduber
Tinglado 1

21 Març 2022
2 Juny 2022
Oberta la VII Convocatòria d’Ajudes Sílvia Cuesta a projectes solidaris de PortSolidari-PortTarragona

27 Mai 2022

18:00 -
Tiberius, comerciant pel Mare Nostrum
Museu del Port

27 Mai 2022

21:00 -
Voramar - Valdivia
El Teatret

28 Mai 2022

12:00 -
Tiberius, comerciant pel Mare Nostrum
Museu del Port