La protesta dels pagesos provoca una notable disminució de l’afluència de camions al Port de Tarragona

La protesta dels pagesos provoca una notable disminució de l’afluència de camions al Port de Tarragona
13 Feb
2024

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Les importacions a través del Port de Tarragona no afecten al camp català

Els cereals que entren pel Port complementen la collita nacional en temps de sequera

Des del Port s'exporten caps de bestiar d'explotacions catalanes i aragoneses, i s'importa fruita tropical que no es produeix a Catalunya

La mobilització convocada per Unió de Pagesos a l'entrada del Port de Tarragona ha provocat una important disminució del trànsit de camions i vehicles per l’accés de l’Eix Tranversal. El bloqueig de l’accés al port per part dels tractors dels pagesos ha suposat el tancament de la porta principal d’accés al Port que ha impedit l’entrada als camions per l’Eix Transversal al km0 de l’A-27. Entre les 6 del matí i les 12 del migdia han passat per aquest control 176 camions , mentre que en la mateixa franja d’un dia normal com ahir, les dades registrades van ser de 1024 camions.

L'Autoritat Portuària de Tarragona no comparteix les afirmacions que la situen com una de les causes dels problemes de l'agricultura i la ramaderia catalanes. L’activitat portuària per a l’estiba i desestiba de mercaderies que s'importen a través del Port de Tarragona no tenen una afectació significativa en el sector primari de Catalunya, ja que es tracta de productes que l'agricultura del país no produeix o bé necessita perquè no existeixen en el mercat nacional.

Port Tarragona xifra l’afectació de la protesta dels agricultors en una disminució del 83 % dels camions que han entrat o sortir respecte al dia d’ahir. El Port ha explicat que el nombre de camions registrats ahir entre les 6 i les 12 hores van ser de 1.024 camions, mentre que avui, en la mateixa franja de temps, s’han registrat només 176 camions. El Port de Tarragona va registrar un total de 952.832 camions i 1.359.000 vehicles l’any passat la qual cosa significa una mitjana de 4.331 camions al dia i 4.581 vehicles, comptant entrades i sortides.

El SEA (Sistema d’Entrega d’Agroalimentaris) ha registrat avui 151 lliurament de cereals (càrregues de magatzem a camió) entre les 6 i les 12 d’avui, mentre que ahir en el mateix període es van registrar 374 lliuraments. La qual cosa significa una disminució del 59,6% en els lliuraments de cereals.

Mesures

Des del Port es manté una vigilància permanent dels esdeveniments oer tal que les protestes puguin desenvolupar-se amb normalitat i per prestar l’ajuda necessària a qui ens ho sol·liciti. La Policia Portuària manté reunions de coordinació amb els Mossos d’esquadra i les altres forces de seguretat en tot moment per tal de coordinar les dispositius necessaris per a la regulació del trànsit i definir mesures addicionals en cas de necessitar espais per l’aparcament de camions, desviament de trànsit dins del Port, etc. La Policia Portuària també ha reforçat els dispositius per al dia d’avui, mobilitzant fins a 26 agents en els torns d’avui.

L’Autoritat Portuària de Tarragona manté oberts diversos canals de comunicació amb les empreses de la comunitat portuària per tal d’informar-les dels problemes derivats de les protestes i perquè adoptin les decisions necessàries per minimitzar l’impacte en el seus negocis.

Paral·lelament, la nostra policia portuària ha mantingut reunions de coordinació amb els Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil i la Policia Nacional per tal de coordinar les dispositius necessaris per a la regulació del trànsit i definir mesures addicionals en cas de necessitar espais per l’aparcament de camions, desviament de trànsit dins del Port, etc.

Fruites Tropicals

El Port de Tarragona és un punt d’entrada de diverses fruites tropicals que no competeixen ni directament ni indirectament amb les produïdes a Catalunya. Entre aquestes varietats hi ha el kiwi, la pinya i els plàtans. Aquestes importacions no suposen una amenaça per als principals productes del camp català com, per exemple, les fruites dolces com la poma, la pera o el préssec. El Port de Tarragona mou de mitjana unes 200.000 tones de fruita tropical cada any per abastir el mercat de l’Estat.

Cereals per pal·liar els efectes de la sequera

El Port, com a infraestructura logística, no intervé en la regulació dels preus dels cereals, sinó que és una plataforma logística dins de la cadena de subministrament per a l'entrada de cereals destinats al sector de producció de farines i pinsos per a l’alimentació animal. Els cereals que arriben pel Port de Tarragona juguen un paper complementari a la producció nacional, especialment en moments de sequera. Durant l’any 2023 es van importar més de 7,6 milions tones de cereals, pinsos i farines per abastir el mercat nacional minvat per la reduïda collita. Es dóna el cas que aquest sector depèn de les importacions per cobrir les mancances provocades per la baixa producció de la collita nacional, la qual s'ha vist greument afectada després de tres anys consecutius de sequera. Hom situa les necessitats del mercat espanyol en 25 milions de tones de cereals que la collita a nivell estatal no cobreix ja que els darrers anys s’ha situat al voltant dels 9 milions de tones.

Exportació de bestiar

El Port també és un dels dos ports de l’Estat espanyol autoritzat per a l’exportació d’animals vius. El Port de Tarragona es converteix així en porta de sortida del bestiar criat en el seu hinterland (especialment Lleida i Aragó) i en un element logístic vital per a la sostenibilitat econòmica de moltes explotacions ramaderes d’aquesta branca del sector primari. Les xifres d'aquest moviment són de 167.191 caps durant l’últim any, destacant el paper que aquest Port exerceix en la dinàmica del comerç internacional d'animals vius. Les exportacions no només representen una porta de sortida per als productors locals, sinó que també contribueixen a reforçar la posició competitiva del sector a nivell global. Així, el Port no només facilita el moviment d’aquest tipus de tràfic, sinó que també representa un motor clau per al creixement i la sostenibilitat econòmica del sector ramader.

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona