Èxit en els biòtops instal·lats al Port de Tarragona

Èxit en els biòtops instal·lats al Port de Tarragona
02 Nov
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Nou mesos després de la seva instal·lació, el mostreig de setembre hi ha detectat un 75% més de biodiversitat

La zona més propera a la bocana del Port és la que presenta nivells més alts de biodiversitat

La col·locació de biòtops al Port de Tarragona comença a donar els seus fruits. Després de la instal·lació durant el mes de gener, en els monitoratges mensuals que s’estan realitzant s’hi ha detectat un increment en la biodiversitat del 75% en la majoria d’estructures de regeneració instal·lades als molls tarragonins.

Els estudis recents demostren un augment significatiu de la biodiversitat tant a nivell global del port com a nivell individual de cada zona i unitat de biòtop subaquàtic. La Zona 3 ha emergit com la zona amb els resultats més satisfactoris. Aquí, la biodiversitat específica de cada unitat i la mitjana de biodiversitat entre les diferents estructures superen significativament la biodiversitat a la zona control.

No obstant això, cal destacar que hi ha algunes àrees que no estan assolint els mateixos resultats. Les discrepàncies en els resultats entre les zones són explicables per les diferents condicions ambientals. La proximitat de la Zona 3 a la bocana del port afavoreix la renovació de l'aigua i, en conseqüència, l'augment de la colonització de diverses espècies. Al contrari, la Zona 1, més endinsada al port, experimenta una menor renovació de l'aigua, la qual cosa redueix les oportunitats de colonització de nous organismes.

El monitoratge realitzat per l’empresa especialitzada Ocean Ecostricures també ha detectat que les plaques en format 3D són les que presenten major biodiversitat, superant a totes les zones la biodiversitat de les plaques de control i les de carbonat càlcic.

Biodiversitat per zones

Les instal·lacions subaquàtiques situades en aigües interiors del Port han format  comunitats animals i vegetals. S’hi observa una rica diversitat d'espècies que contribueixen a crear un ecosistema naturalitzat. Aquestes espècies compleixen diversos rols ecològics, com productors primaris (les algues), consumidors primaris (algunes espècies de peixos, com el gènere Diplodus), depredadors (com Octopus vulgaris), i filtradors (com els briozous o la majoria de mol·luscs). Aquesta varietat d'espècies assegura les funcions ecosistèmiques bàsiques i promou la prosperitat de l'ecosistema.p

L’estudi ha demostrat un augment del 75% de la biodiversitat en els biòtops instal·lats en comparació amb les zones de control. La Zona 3 és la que presenta nivells màxims puntuals de biodiversitat (17 espècies), superant en un 230% la Zona 1 (4 espècies) i en un 29% la Zona 2 (11 espècies).

Diversos projectes en funcionament

El primer projecte d’immersió de biòtops va ser finançat pel Port de Tarragona, impulsat i supervisat per la URV. L’acció, presentada públicament, el setembre de 2021 tenia com a objectiu principal recuperar les poblacions de cefalòpodes d’interès pesquer com la sèpia, el calamar i el pop i les fanerògames marines com la Posidònia oceànica, coneguda com l’alga de vidrers i la Cymodocea nodosa. Van ser tres les immersions que es van dur a terme durant 12 mesos.

El grup de professionals encarregat de la iniciativa va afirmar que al voltant de tots els biòtops submergits se segueix produint un increment de la diversitat d'espècies marines. Els resultats mostren que tots els biòtops tenen un dens recobriment per algues i fauna invertebrada macroscòpica, amb diversitat d'espècies.

El segon projecte es va dur a terme durant el mes de gener de 2023 i consistia en la immersió de 8 biòtops en 3 zones diferents d’aigües del Port. La primera ubicació és al costat de les Escales Reials, la segona al moll d’Andalusia i la tercera al moll de Castella Oest.

El Port de Tarragona està decidit a continuar amb els seus esforços per preservar i fomentar la biodiversitat, col·laborant amb experts i investigadors per millorar encara més els resultats. Aquesta iniciativa és fonamental per garantir un futur sostenible i la conservació del medi ambient al Port de Tarragona.

Més informació a:

https://www.porttarragona.cat/ca/port/port-sostenible

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona