El transport de mercaderies en tren agafa força al Port de Tarragona

El transport de mercaderies en tren agafa força al Port de Tarragona
28 Jun
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Els 203 trens del mes de maig passat s’apropen al rècord de maig de 2018 (223 trens)

La diversificació de tràfics permet que cereals i vehicles omplin el buit deixat pel carbó

El nombre de trens amb operacions d'entrada o sortida de mercaderies del mes de maig han estat 203 combois, una xifra que s’apropa al millor resultat registrat en els darrers 5 anys. Ens hem de remuntar a l’any 2018, concretament al mes de juny de 2018, per obtenir una activitat superior: 223 moviment de trens.

Els trens per al transport d’automòbils han estat els més nombrosos al mes de maig amb 63 combois. El cereals també ocupen un lloc destacat amb 61 trens, i els productes siderúrgics (50 trens), els de contenidors (15) i els de productes químics (40), completen el total de composicions que han entat o sortit del Port de Tarragona. Tant el moviment de vehicles com el de cereals al mes de maig són una xifra rècord mensual fins el 2018 data des de que té informació a l’APT.

 

Els cereals i els vehicles omplen el buit deixat pel carbó en el transport per ferrocarril al Port de Tarragona. Si comparem les mercaderies transportades per tren de juny de 2018 en què es van produir 106 moviments de tren de carbó, 32 d'automòbils, 8 cereals i 57 de siderúrgics com a principals tràfics, amb les del mes passat podem veure com l’espai deixat pel carbó (106 moviments de carbó) ha estat ocupat per vehicles (63 trens) i cereals (61).

Aquest canvi és conseqüència de l’estratègia desplegada per l’APT per la diversificació de tràfics per adaptar-se al canvis de l’entorn i reorientar la seva activitat, en aquest cas a causa del tancament de la central tèrmica d’Andorra a Terol el 30 de juny de 2020 va suposar una davallada molt important del nombre de trens operats al Port de Tarragona ja que aquesta centre al elèctrica es nodria en carbó a través del Port i el ferrocarril.

Tendència a l’alça

Les dades acumulades de gener a maig també mostren un bon comportament i una certa tendència a l’alça, sense assolir encara els millors resultats del període 2018-2023. En aquest període de gener a maig de 203 es registren un total de 837 moviments de trens superats pels 1.048 del mateix període del 2018, però molt a prop dels 850 del 2019.

A més, els primers 5 mesos de 203 també marquen xifres de rècord per tipus de mercaderies. Els 242 moviments de trens amb vehicles, els 261 de cereals i els 68 de contenidors són els màxims dels cinc primers mesos en el període 2018 a 2023.

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona